Co z gaśnicą w samochodzie?

Porady / Warto wiedzieć

Autor: (ET)

Liczba odwiedzin: 62149

Gdyby okazało się, że podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie okazania dokumentu legalizacji gaśnicy, to proszę powiedzieć, że ma ona być sprawna. Jeżeli nie wierzy, niech sprawdzi i zapłaci za jej ponowne napełnienie. Na pytania Czytelników odpowiada podinspektor Mariusz Olko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

- Czy to prawda, że trzeba mieć legalizację gaśnicy samochodowej? Co zrobić, gdy podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie takiego dokumentu?

- Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym określają, że gaśnica powinna być:

 • utrzymana w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie;
 • umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia (nie dotyczy to motocykla). I to wszystko.

Dodam, że również przepisy przeciwpożarowe nie zobowiązują właścicieli samochodów do okresowej konserwacji gaśnic. Dlatego termin jej ważności też nie powinien być przedmiotem kontroli drogowej. W razie stwierdzenia przekroczenia tego terminu organ kontrolny nie może z tego powodu zatrzymać dowodu rejestracyjnego ani ukarać kierującego mandatem. Natomiast może go pouczyć o potrzebie konserwacji i sprawdzenia gaśnicy, aby w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba jej użycia, zadziałała ona sprawnie i skutecznie.

Jedynym wyjątkiem są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne - gaśnice samochodowe powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Moto.Gratka.pl

Komentarze

  • 123police
  • mandat karny 50- 200 zł. art.96 par.1p.5 KW w związku z DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach... 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Dracon86
  • Kolega przekombinował. Rozporządzenie, do którego podał Dziennik Ustaw dotyczy ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, czyli siłą rzeczy nie dotyczy pojazdów mwechanicznych. Oznacza to, że brak jest przepisów obligujących do posiadania gaśnicy z homologacją.
  • wojtek (gość)
  • Czy nowe gasnice które maja 3 lata gwarancji tez trzeba legalizowac co rok.
  • jasne (gość)
  • "wojtek (gość)2013-04-19 17:58 Czy nowe ga­sni­ce które maja 3 lata gwa­ran­cji tez trze­ba le­ga­li­zo­wac co rok." Trzeba legalizować do 30-go dnia każdego miesiąca przez pierwsze 3 lata, ponieważ ustawa nie wspomina o 3 letnim okresie legalizacji.
  • piotr (gość)
  • Gaśnice maja być poddawane przeglądom i konserwacji. Legalizacji podlegają ogólnie zbiorniki. W przypadku gaśnic proszkowych od 6 kg.

Dodaj komentarz