Co z gaśnicą w samochodzie?

Porady / Warto wiedzieć

Autor: (ET)

Liczba odwiedzin: 66541

Gdyby okazało się, że podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie okazania dokumentu legalizacji gaśnicy, to proszę powiedzieć, że ma ona być sprawna. Jeżeli nie wierzy, niech sprawdzi i zapłaci za jej ponowne napełnienie. Na pytania Czytelników odpowiada podinspektor Mariusz Olko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

- Czy to prawda, że trzeba mieć legalizację gaśnicy samochodowej? Co zrobić, gdy podczas kontroli drogowej policjant zażyczy sobie takiego dokumentu?

- Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym określają, że gaśnica powinna być:

 • utrzymana w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie;
 • umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia (nie dotyczy to motocykla). I to wszystko.

Dodam, że również przepisy przeciwpożarowe nie zobowiązują właścicieli samochodów do okresowej konserwacji gaśnic. Dlatego termin jej ważności też nie powinien być przedmiotem kontroli drogowej. W razie stwierdzenia przekroczenia tego terminu organ kontrolny nie może z tego powodu zatrzymać dowodu rejestracyjnego ani ukarać kierującego mandatem. Natomiast może go pouczyć o potrzebie konserwacji i sprawdzenia gaśnicy, aby w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba jej użycia, zadziałała ona sprawnie i skutecznie.

Jedynym wyjątkiem są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne - gaśnice samochodowe powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Moto.Gratka.pl

Komentarze

  • 123police
  • mandat karny 50- 200 zł. art.96 par.1p.5 KW w związku z DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach... 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Dracon86
  • Kolega przekombinował. Rozporządzenie, do którego podał Dziennik Ustaw dotyczy ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, czyli siłą rzeczy nie dotyczy pojazdów mwechanicznych. Oznacza to, że brak jest przepisów obligujących do posiadania gaśnicy z homologacją.
  • wojtek (gość)
  • Czy nowe gasnice które maja 3 lata gwarancji tez trzeba legalizowac co rok.
  • jasne (gość)
  • "wojtek (gość)2013-04-19 17:58 Czy nowe ga­sni­ce które maja 3 lata gwa­ran­cji tez trze­ba le­ga­li­zo­wac co rok." Trzeba legalizować do 30-go dnia każdego miesiąca przez pierwsze 3 lata, ponieważ ustawa nie wspomina o 3 letnim okresie legalizacji.
  • piotr (gość)
  • Gaśnice maja być poddawane przeglądom i konserwacji. Legalizacji podlegają ogólnie zbiorniki. W przypadku gaśnic proszkowych od 6 kg.
  • Ekspert Link4 (gość)
  • Na wyposażeniu każdego samochodu powinny znajdować się trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji oraz gaśnica posiadająca aktualną legalizację. Konieczne jest posiadanie przy sobie także dowodu rejestracyjnego i aktualnego ubezpieczenia OC. Brak tych urządzeń lub nieważny przegląd może się skończyć mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.
  • Marek (gość)
  • Czy mógłbym się dowiedzieć który paragraf kodeksu cytuje pan ekspert? Przeczytałem cały rozdział "Pojazdy" i nie znalazłem. Ciekawe jest również to, że aby uzyskać dostęp do jednolitego i aktualnego tekstu tego aktu prawnego, trzeba zapłacić. Uważam, że to niedopuszczalne.
  • Marek (gość)
  • Znalazłem jednolity i aktualny tekst rozporządzenia, które mówi, że pojazd powinien być wyposażony 13) w trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu; przepisu nie stosuje się do motocykla jednośladowego; 14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla; nie ma nic o homologacji czy legalizacji. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262

Dodaj komentarz