Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Jakie odszkodowanie Ci się należy?

Data publikacji: Autor: Jacek Kamiński Kierownik ds. Technicznej Likwidacji Szkód Proama

Podczas wakacyjnych podróży samochodem jesteśmy szczególnie narażeni na przypadkową stłuczkę, a co za tym idzie uszkodzenie naszego pojazdu. Warto zatem wiedzieć w jakich przypadkach i z jakiego rodzaju ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, potocznie w skrócie nazywane OC, to Fot: Archiwum Polskapresseubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, dzięki któremu w przypadku wyrządzenia w wyniku kolizji, czy wypadku szkody innym uczestnikom ruchu nie ponosimy finansowych skutków tych zdarzeń, takich jak leczenie szpitalne, czy odszkodowanie za uszkodzony samochód, ponieważ w zamian za opłaconą składkę polisy OC, towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi to za nas.

Jak z tego wynika, polisę OC zawiera się nie tyle dla siebie, co dla wszystkich tych, którym potencjalnie możemy na drodze wyrządzić szkodę. O przyznanie odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy, który wyrządził nam szkodę, osoba poszkodowana powinna zgłosić się do tego ubezpieczyciela (rola sprawcy – właściciela polisy OC ogranicza się do potwierdzenia okoliczności zdarzenia), w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy, chociaż prawo dopuszcza możliwość zgłoszenia szkody w dowolnego ubezpieczyciela (w takim przypadku po ustaleniu właściwego ubezpieczyciela dokumentacja szkodowa jest odsyłana zgodnie z właściwością).

.Jeśli natomiast doszło do uszkodzenia naszego samochodu z własnej winy, a nie z winy innego kierowcy, to polisa OC nie działa – wówczas o odszkodowanie możemy ubiegać się jedynie w przypadku posiadania ważnej polisy autocasco (w skrócie AC). Szkodę z tego rodzaju zgłasza się u własnego ubezpieczyciela, z którym posiadamy zawartą umowę ubezpieczenia AC.

Żeby otrzymać odszkodowanie należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy zgłosić szkodę. Drugim obowiązkiem jest przedstawienie jednoznacznych i bezspornych dowodów, że zdarzenie powstało z winy ubezpieczonego w zakresie OC (naszego sprawcy). W zdecydowanej większości przypadków nie jest trudne do ustalenia.  m.in. w oparciu o przepisy ruchu drogowego. Gdy kwestia odpowiedzialności sprawcy za powstanie zdarzenia jest jasna i jednoznaczna, dobrze jest sporządzić dokument przedstawiający przebieg zdarzenia, wraz z podaniem danych osób kierujących oraz pojazdów, którymi się poruszali, potwierdzonych podpisami obu stron. Można to zrobić odręcznie na kartce papieru, jednak aby nie pominąć danych pomocnych w trakcie likwidacji szkody wygodniej jest wozić ze sobą formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Dokument ten należy przekazać ubezpieczycielowi sprawcy kolizji w trakcie lub po zgłoszeniu szkody, na etapie likwidacji szkody.

Bywa jednak, że trudno jest ustalić, który z kierujących jest odpowiedzialny za powstania zdarzenia , ponieważ strony przedstawiają dwie odmienne, a trudne do potwierdzenia wersje przebiegu zdarzenia lub sytuacja, w trakcie której doszło do zdarzenia jest niejednoznaczna i może sugerować winę tak jednego, jak i drugiego uczestnika. W takim przypadku pomocni mogą być świadkowie, bądź też konieczne będzie wezwanie policji. Wówczas oprócz oświadczeń obu stron policja sporządzi własną notatkę wskazując sprawcę zdarzenia. Dokument taki może stanowić istotny dowód dla ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, choć nie przesadzający o odpowiedzialności, ponieważ ubezpieczyciel jest zobowiązany przeprowadzić własne postępowanie. Policję należy natomiast wezwać w każdym przypadku, gdy któryś z uczestników zdarzenia  odniósł poważniejsze obrażenia.

Obecnie większość ubezpieczycieli posiada własne infolinie, za pośrednictwem których można w dogodny sposób zgłosić szkodę, podając dane. Zazwyczaj w trakcie zgłoszenia możemy uzyskać informację nt. wszelkich formalności jakie będą konieczne do dopełnienia. Dokumenty niezbędne w trakcie likwidacji szkody można przesłać pocztą lub dostarczyć do najbliższego oddziału firmy ubezpieczeniowej.

Dokumentami tymi są:

  1. Oświadczenie sprawcy (zawierające; imię nazwisko właściciela pojazdu, markę, model, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeniowego z numerem polisy OC, oraz jednoznaczne przyznanie się sprawcy do spowodowania kolizji), lub notatka policyjna (w przypadku nie wydania jej przez wezwany patrol policji, zapisujemy nadany przez nią numer sprawy, numer ubezpieczenia sprawcy i nazwę ubezpieczyciela).
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu
  3. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu),
  4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę

W przypadku, gdy szkoda zgłaszana jest z naszej polisy OC (gdy to my byliśmy sprawcą), możemy spodziewać się otrzymania nie  specjalnego druku służącego do potwierdzenia okoliczności zdarzenia.

Art. 14 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub osobę uprawnioną zawiadomienia o szkodzie.

Zaś wg art. 14 ust. 2 tej ustawy, jeśli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody niemożliwe jest określenie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, albo wysokości należności, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Warto przy tym zaznaczyć, że bezsporną cześć odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody i jednocześnie zawiadamia na piśmie poszkodowanego, uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego.

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia chce otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia auto casco, powinien w ciągu kilku dni (najczęściej od 2 do 7 w zależności od ubezpieczyciela) zgłosić szkodę. Dokumenty, jakie powinien przedstawić to:

Dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody z AC są:

  1. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem potwierdzającym aktualność badania technicznego – jego brak w zależności od treści postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia może wiązać się z odmową wypłaty odszkodowania
  2. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję przedstawiamy dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).
  3. prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
  4. dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

praca

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij