Kiedy OC przechodzi na nabywcę samochodu?

Przepisy / Ubezpieczenia

Autor: Milena Kochanowska

Liczba odwiedzin: 19463

Jeżeli kupimy samochód ubezpieczony w zakresie OC, na nas przechodzą wszystkie obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela.

Fot. Archiwum

– Na początku stycznia kupiłem auto, które poprzedni właściciel ubezpieczył w zakresie OC – relacjonuje Robert Zawada z Gniezna. – Na początku lutego ubezpieczyłem auto u swojego dotychczasowego ubezpieczyciela i zapłaciłem roczną składkę. Teraz poprzedni zakład ubezpieczeń żąda ode mnie zapłaty składki, twierdząc, że jestem z nim związany umową ubezpieczenia. Nie zgadzam się z tym, więc nic im nie płacę, ale czy mam rację? – pyta czytelnik.

– Niestety nie. Możemy kontynuować umowę ubezpieczenia zawartą przez tego, kto nam auto sprzedał lub musimy ją wypowiedzieć – wyjaśnia Marian Jacczak, radca prawny. – Mamy na to 30 dni od dnia zakupu. W razie niewypowiedzenia umowy w wyznaczonym terminie, zakład ubezpieczeń dokona ponownej kalkulacji składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia zbycia pojazdu i obciąży nas jej zapłatą. Zawarcie przez kupującego umowy OC z innym ubezpieczycielem nie zastępuje i nie jest równoznaczne z rozwiązaniem „starej” umowy.

Inny nasz czytelnik, Jakub Adamski z Poznania, wpadł w tarapaty tylko dlatego, że spóźnił się z wysłaniem pisma wypowiadającego polisę ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela, które dotarło do ubezpieczyciela po upływie terminu, na jaki została zawarta.

– Nie pomogło nawet tłumaczenie, że pismo wypowiadające polisę nadałem na poczcie przed upływem terminu i powinna liczyć się data jego nadania – żali się czytelnik.

– Wiele osób wciąż uważa, że dzień nadania przesyłki w urzędzie pocztowym jest dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu polisy, ale tak nie jest w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych – tłumaczy Marian Jacczak. – Jeżeli wypowiadamy umowę OC i chcemy oświadczenie wysłać listem, musimy zrobić to z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że przesyłka zostanie doręczona ubezpieczycielowi przed upływem terminu, na jaki została zawarta polisa lub przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu.

Każdy, kto kupuje auto z drugiej ręki, aby ustrzec się przykrych konsekwencji podwójnego ubezpieczenia uderzającego po kieszeni kupującego, musi pamiętać, by sprzedający samochód dał mu wszystkie dokumenty, a szczególnie polisę ubezpieczeniową.

– Niedochowanie terminu wypowiedzenia polisy obecnie jest o tyle kłopotliwe, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie przewiduje żadnego postępowania w sprawie przywrócenia terminu, nawet w przypadkach, kiedy uchybienie nastąpiło bez winy kupującego – wyjaśnia radca prawny. – Skrzętnie wykorzystują to zakłady ubezpieczeń i z całą stanowczością egzekwują podwójne składki.

Sytuacja ta ma się zmienić, bo Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy. Zmiany przewidują, że po zakupie pojazdu umowa ubezpieczenia sprzedawcy będzie ważna tylko do końca okresu, na jaki została zawarta i nie przedłuży się automatycznie. Kolejne ułatwienie będzie polegało na tym, że w razie wysłania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC pocztą, za datę jego doręczenia ubezpieczycielowi uważać się będzie datę stempla pocztowego. Nowela przewiduje także, że pismo o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC będzie można złożyć u agenta, który sprzedał polisę. Jednak dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, obowiązują nas nadal te dotychczasowe.

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze

    • sabrlin
    • No ja też wpadłam w podobne tarapaty, ale jakoś szybko z nich wybrnęłam za pomocą pracowników PZU.

Dodaj komentarz