Taryfikator mandatów - niestosowanie się do znaków i sygnałów

Przepisy / Kodeks drogowy

Liczba odwiedzin: 11309

Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Taryfikator mandatów (punkty) - C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów
C Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 z.s.d. 8
  Niezastosowanie się do: art. 92 § 1 k.w.  
02

 - sygnałów świetlnych

§95 lub §102 ust. 2 lub §104 lub §106 z.s.d. 6
03  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym §108 z.s.d 6
04  - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6
  Niestosowanie się do znaków: art. 92 § 1 k.w.  
05  - B-2 "zakaz wjazdu" § 17 ust. 1 z.s.d. 5
06  - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" §16 z.s.d.  5
07  - B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo" § 22 ust. 1 z.s.d.  5
08  - C-1 do C-12 "nakaz jazdy..." § 35 z.s.d.  5
09  - F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust.1 lub § 75 z.s.d.  5
10  - P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa" § 87 z.s.d.  5
11  - P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust.5 z.s.d.  5
12  - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 z.s.d.  4
13  - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." § 18 ust. 1-8 z.s.d.  3
14  - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." §19 lub § 20 z.s.d.  2
15 Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych      1

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz.931, z 2000r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz.1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz.1071),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12,poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, Z2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1194, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.1798 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826).

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi: , , , , , , , , ,

Brak komentarzy - napisz pierwszy