Wyrejestrowanie samochodu

Przepisy / Aktualności

Autor: Mariusz Michalak

Liczba odwiedzin: 49522

Powodów dla których nasze auto może zostać wyrejestrowane może być wiele. Kradzież czy kasacja to tylko niektóre z nich. Podpowiadamy również, z jakimi formalnościami jest to związane.

Wyrejestrowanie auta sprawia, że nie płacimy składek na ubezpieczenie OC za pojazd, którego i tak z różnych przyczyn nie Fot: Maciej Pobochajesteśmy w stanie użytkować. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
 •  kradzieży pojazdu
 • wywozu pojazdu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów

Niezbędne dokumenty

Do wydziału komunikacji, w którym auto zostało rejestrowane, powinniśmy się udać z następującymi dokumentami:

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 • dowód osobisty właściciela
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - w przypadku osoby prawnej
 • pisemne pełnomocnictwo - w przypadku działania przez osobę upoważnioną
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu oraz ewentualnie za pełnomocnictwo

Dodatkowe zaświadczenia

Oprócz wymienionych dokumentów, w zależności od powodów wyrejestrowania, musimy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie dotyczące kradzieży, kasacji czy innych przyczyn dla których postanowiliśmy wyrejestrować nasz pojazd. I tak w przypadku kradzieży jest to potwierdzenie zgłoszenia tego faktu na policję, w przypadku przekazania samochodu na złom - zaświadczenie o demontażu pojazdu, a w sytuacji wywozu samochodu z kraju dokument potwierdzający sprzedaż samochodu za granicę i oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą. Jeśli powodem dla którego wyrejestrowujemy nasz pojazd jest kasacja poza granicami kraju, do wniosku powinniśmy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt, a jeśli wyrejestrowania dokonujemy ze względu na inne okoliczności, powinniśmy posiadać dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu. W przypadku spalenia pojazdu lub innego zdarzenia losowego, mogą to być zeznania świadków.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach nie będziemy mogli dołączyć pewnych dokumentów. Taki może się zdarzyć jeśli nasz pojazd został skradziony. Wtedy ze zrozumiałych przyczyn nie będziemy w stanie dostarczyć tablic rejestracyjnych. W takiej sytuacji będziemy musieli złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie w tej sprawie.

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania przez właściciela pojazdu jest jego przekazanie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów. W tutejszym Wydziale Komunikacji w skali roku dokonuje się z tego powodu ok. 2000-2500 wyrejestrowań – tłumaczy Dariusz Walasek, Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miejskiego w Radomiu

Opłaty

Wnioskodawca, który chce wyrejestrować pojazd musi wnieść opłatę w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Dodatkowo w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, musi dokonać opłaty na rzecz gminy. – Zgodnie z art.79 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości opłat będących warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu, opłatę ustala się według specjalnie przygotowanego algorytmu – wyjaśnia Małgorzata Tomaszewska z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Dodaje, że w związku z powyższym nie można określić średniej opłaty za taką procedurę, gdyż ustalana jest ona indywidualnie. Z danych otrzymanych od wydziałów komunikacji wynika jednak, że dla pojazdów samochodowych o masie własnej do 3,5 tony to wydatek rzędu 800 – 1000 zł.

Opłata za udzielenie stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Wnioski o wyrejestrowanie rozpatrywane są niezwłocznie, a w przypadku decyzji odmownej, mamy prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Należy to uczynić za pośrednictwem wydziału komunikacji, a cała procedura nie jest związana z dodatkowymi opłatami.

Ponowna rejestracja

A co jeśli wyrejestrujemy pojazd, a potem ponownie będziemy chcieli go zarejestrować?  W przeważającej liczbie przypadków nie można zarejestrować samochodu, który był już kiedyś zarejestrowany i który został potem wyrejestrowany. Zgodnie z  art. 79. ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wyjątki stanowią pojazdy:

 • odzyskane po kradzieży
 • zabytkowe
 • mające co najmniej 25 lat i uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji           
 • ciągnik i przyczepy rolnicze        
 • wywiezione z kraju lub sprzedane za granicą

Czasowe wycofanie z ruchu

Często z wyrejestrowaniem pojazdu mylona jest procedura czasowego wycofania z ruchu. Pojazd może zostać wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten można jednak przedłużyć, ale łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy. Czasowemu wycofaniu z ruchu mogą być podane tylko samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Co zapewnia nam taka procedura? Dzięki niej przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić wydatków w przypadku zawieszenia działalności.

Jak widać, aby wyrejestrowanie pojazdu zakończyło się sukcesem, powinniśmy pamiętać o skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów odnoszące się do zaistniałej sytuacji z powodu, której zdecydowaliśmy się na taki krok. Sprawi to, że cały proces przebiegnie bez dodatkowych komplikacji.

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Moto.Gratka.pl

Zobacz także

W związku z ciszą wyborczą komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w poniedziałek.