Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

500 zł za odholowanie samochodu. Czy to legalne?

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Paweł Łacheta Pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Kiedy może się tak stać określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dzieje się tak również w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c. Wynika z niego, że policjant jest uprawniony do korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli brakuje polisy OC.

Fot. Piotr Warczak Na koszt właściciela pojazd z drogi zostanie usunięty w przypadku przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu. Taki sam los spotka pojazd w przypadku pozostawienia go nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne. Zostanie usunięty również kiedy jest pozostawiony w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Redakcja poleca:

Nielegalny sposób na tańsze OC. Grozi nawet 5 lat więzienia
Nieoznakowane BMW dla policji. Jak je rozpoznać?
Najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy

Właściciel poniesie koszty usunięcia pojazdu w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania. Wyjątkiem jest posiadanie pokwitowania od policji po zatrzymaniu prawa jazdy.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 • kierowała nim osoba:
  • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Zobacz także: Dacia Sandero 1.0 SCe. Budżetowe auto z oszczędnym silnikiem

Odstąpienie od usunięcia pojazdu

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. Blokadę zakłada policja lub straż miejska.

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji jego lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Koszty usunięcia pojazdu

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
Tak przedstawia się maksymalna wysokość stawek w 2018 roku:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 113 zł; za każdą dobę przechowywania - 20 zł,
b) motocykl - za usunięcie - 223 zł; za każdą dobę przechowywania - 27 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 486 zł; za każdą dobę przechowywania - 40 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 606 zł; za każdą dobę przechowywania - 52 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 857 zł; za każdą dobę przechowywania - 75 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1263 zł; za każdą dobę przechowywania - 136 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1537 zł; za każdą dobę przechowywania - 200 zł.

W przypadku odebrania przez właściciela pojazdu w czasie krótszym niż 24 godziny, do kwoty za usunięcie pojazdu i tak zostanie doliczona kwota za dobę przechowywania. Naliczana jest ona w momencie wjazdu na parking. W przypadku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t będzie to zatem maksymalnie 526 zł (za usunięcie - 486 zł; za dobę przechowywania - 40 zł).

Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. Jeżeli usunięty pojazd nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.

Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy w przypadku gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Wtedy zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego. 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • kierowca (gość)

  Zawsze żle zaparkowane auta powinny być odcholowane

 • tomik (gość)

  Holuje się pojazdy - a co się "choluje"?

 • krysia (gość)

  ...wszystko rozumie,ale rower???

 • do Krysi (gość)

  ja rozumiem, ty rozumiesz, on rozumie,

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości