Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Co może rzeczoznawca?

Data publikacji: Autor: Rozmawiał Aureliusz Mikos

 Znowelizowane Prawo o Ruchu Drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2002 roku wprowadza pojęcie "rzeczoznawcy samochodowego".

Rozmowa z Emilem Wolskim - Prezesem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych

- Czemu ma służyć ten zapis?
- Na pewno uporządkowaniu stanu rzeczoznawstwa samochodowego w Polsce. Dotychczas ustawa o działalności gospodarczej dopuszczała, że każdy mógł uprawiać rzeczoznawstwo samochodowe. Wystarczyło zarejestrować w urzędzie gminy taką działalność, otworzyć firmę i świadczyć usługi.
Obecnie, aby znaleźć się na liście rzeczoznawców Ministerstwa Infrastruktury trzeba spełnić odpowiednie wymagania, ale najważniejszą sprawą z punktu widzenia tych wymagań jest posiadanie certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego uzyskanego w polskim Systemie Certyfikacji i Akredytacji.

- Kto w takim razie w myśl prawa może zostać rzeczoznawcą?
Każdy kto spełnia następujące wymagania Ustawy: posiada obywatelstwo polskie, posiada wyższe wykształcenie, posiada 5-letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją, posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C, nie był karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, został wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych. Wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymienione wymagania.
Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.
Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców samochodowych po upływie terminu, ważności certyfikatu, lub jeśli rzeczoznawca nie spełnia wymagań wymienionych wcześniej oraz w razie śmierci rzeczoznawcy.

- Najważniejszy jest zapis o konieczności posiadania certyfikatu?
- Jest on potwierdzeniem kompetencji i wiedzy rzeczoznawczej, czyli wiedzy technicznej i wiedzy działania rzeczoznawczego. Wiedza techniczna to jest znajomość np. samochodu, a wiedza działania rzeczoznawczego to jest wiedza techniczna na potrzeby usługobiorców.
Innymi słowy inaczej wiedzę przekazuje się dla firmy ubezpieczeniowej, gdzie jest wymagany kosztorys i technologia naprawy, a inaczej przy reklamacji jakości naprawy w warsztacie samochodowym.

- Co może rzeczoznawca w myśl znowelizowanej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym?
- Rzeczoznawca wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury będzie uczestniczył w kilku czynnościach. Będzie potrzebny przy określeniu pojazdu unikatowego oraz mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
Ustawa upoważnia rzeczoznawców do potwierdzania skorodowania pierwotnych numerów nadwozia lub stwierdzenia braku ingerencji osób trzecich w pole numerowe. Ma to zasadnicze znaczenie, gdy np. ktoś musi nabić nowe numery nadwozia na pojeździe po wypadku.
Prawo przewiduje również, że osoba uprawniona do kontrolowania stanu technicznego pojazdów (diagnosta) ma prawo zwrócić się o opinię do rzeczoznawcy.

- Zakres działań zastrzeżonych dla rzeczoznawców jest więc raczej skromny?
- Nie tylko. Nowy przepis niestety nie wyklucza działania rzeczoznawców, którzy świadczą usługi w ramach ustawy o działalności gospodarczej bądź są członkami stowarzyszeń i grup rzeczoznawczych, ale nie poddali się procedurze certyfikacji.
Obecnie pełną procedurę uzyskania certyfikatu kompetencji prowadzi tylko Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego "Rzeczoznawcy Samochodowi".

Do początku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości