Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Dodatkowe badania

Data publikacji: Autor: Mieczysław Teer

Fot. Krzysztof Szymczak: Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania techniczne i powiadomić o tym swój zakład ubezpieczeń, gdy szkoda likwidowana z autocasco lub OC przekracza dwa tysiące złotych. Gdy naprawa powypadkowa przekracza 2 tys. zł, należy zrobić dodatkowe badania techniczne i zawiadomić ubezpieczyciela.

Gdy szkoda likwidowana z autocasco lub OC przekracza dwa tysiące złotych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania techniczne i powiadomić o tym swój zakład ubezpieczeń.

 

Fot. Krzysztof Szymczak: Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowi±zany przeprowadziæ dodatkowe badania techniczne i powiadomiæ o tym swój zak³ad ubezpieczeñ, gdy szkoda likwidowana z autocasco lub OC przekracza dwa tysi±ce z³otych.

Artykuł 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej stanowi, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany poinformować swój zakład ubezpieczeń o dodatkowych badaniach technicznych, określonych w art. 81 ust. 8 prawa o ruchu drogowym. Kodeks drogowy zaś nakłada obowiązek przeprowadzenia takich badań, gdy szkoda likwidowana z autocasco lub OC przekracza dwa tysiące złotych.

 

Obowiązek powiadamiania ubezpieczyciela jest w istocie przepisem martwym. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych sankcji za jego niedopełnienie. Firma ubezpieczeniowa nie może więc ani odmówić wypłaty kolejnego odszkodowania, gdyby doszło do następnego zdarzenia drogowego, ani obniżyć należnej sumy, ani nawet podnieść składki ubezpieczeniowej, gdy obowiązku tego się nie zrealizuje. Nie można jednak wykluczyć, że dojdzie do nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych, która sankcje takie wprowadzi, dlatego też warto pamiętać, że obowiązek taki istnieje.

 

Na państwie ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jest ono zagrożone, gdy mocno rozbity pojazd, zostanie naprawiony wbrew zasadom sztuki. Przykładem zagrożeń, jakie takie auto powoduje zarówno dla swego właściciela, jak i innych użytkowników dróg, jest głośny proces karny, wytoczony przez prokuraturę diagnoście, który dopuścił do ruchu niesprawny samochód. Został on naprawiony niedbale i rozpadł się w czasie jazdy na dwie części, a kierująca nim osoba poniosła śmierć.

 

Jednakże próba egzekwowania tego obowiązku przez zapis o konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wykonaniu dodatkowych badań technicznych wydaje się sięganiem lewą ręką do prawego ucha. Między innymi dlatego, że monitoruje się w ten sposób tylko takie naprawy, za które płaci ubezpieczyciel, pomijając te zdarzenia drogowe, za które wypłata odszkodowania nie przysługuje, a to one właśnie wykonywane są zazwyczaj najtańszym kosztem.

Nie rozwiąże tego problemu nawet działający już przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym ośrodek informacji, gromadzący wszystkie dane o naprawach pojazdów – ale tylko tych, za które wypłacono odszkodowanie.

 

Wydaje się więc, że – choć i to rozwiązanie może budzić kontrowersje – dla poprawy bezpieczeństwa należałoby wprowadzić obowiązek zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przez policję, gdy szkoda w pojeździe ma znaczne rozmiary, a dowód byłby zwracany w wydziale komunikacji po przedstawieniu zaświadczenia ze stacji diagnostycznej.

 

 

 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości