Wszystko
o samochodach

Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 37027 opinii. Oceń swoje auto Zamknij

Przepisy / Kodeks drogowy

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Data publikacji: Autor: ml; Partnerem cyklu jest FCA POLAND S.A.

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

Fot. Janusz Wójtowicz 
Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

Na kursach prawa jazdy każdy kandydat na kierowcę uczony jest zasad poruszania się po drogach publicznych. Zatem trudno się dziwić, że wielu zmotoryzowanych gubi się w tym, co im wolno, a czego nie, na poszczególnych rodzajach dróg wewnętrznych. Jeszcze więcej problemów mogą mieć kierowcy, którzy prawo jazdy mają od kilku dekad i w tym czasie sporadycznie interesowali się zmianami w przepisach. Okazuje się, że wbrew pozorom różnice pomiędzy drogami wewnętrznymi, strefami ruchu i zamieszkania są znaczne, ale również logiczne i dość łatwe do zapamiętania.

Droga wewnętrzna

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiAby zrozumieć czym jest droga wewnętrzna najłatwiej przyjąć, że jest to droga niepubliczna, która została wytyczona na terenie prywatnym. W rzeczywistości teren może należeć nie tylko do osoby prywatnej, ale również firmy, gminy czy powiatu. Słowo „prywatny” najlepiej oddaje jednak istotę sprawy. Na drodze wewnętrznej dozwolone jest (prawie) wszystko, co nie jest zabronione kodeksem karnym, lub co nie zostało zabronione przez właściciela drogi. Jak to wygląda w praktyce?

Właściciel drogi ustala zasady ruchu oraz ustawia znaki i sygnały drogowe według własnego uznania, do których trzeba się stosować. Może np. zabronić parkowania, używania sygnałów dźwiękowych lub ustalić zasady pierwszeństwa. Co nie jest zabronione, jest dozwolone, czyli można prowadzić pojazd bez prawa jazdy, bez zapiętych pasów, bez włączonego oświetlenia, pozostawić pojazd z włączonym silnikiem na postoju dłużej niż minutę, a także parkować w dowolnym miejscu jeżeli nie ma stosownego zakazu. Od tej reguły pozwalającej na wszystko jest wyjątek. Służby mundurowe mogą ukarać kierowcę za prowadzenie pojazdu po drodze wewnętrznej pod wpływem alkoholu, gdyż polskie prawo zabrania tego na wszystkich ogólnodostępnych drogach, w tym wewnętrznych. Karanie jest możliwe także w przypadku nierespektowania znaków i stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiDroga wewnętrzna może być drogą otwartą, czyli dostępną dla wszystkich kierowców, ale dostęp do niej może być ograniczony – np. droga na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym. To właściciel decyduje w jaki sposób inni użytkownicy mogą z niej korzystać. Co ważne, droga wewnętrzna nie musi być oznakowana, choć w kodeksie istnieje znak D-46 oznaczający jej początek i D-47 oznaczający jej koniec. Opuszczając drogę wewnętrzną kierowca włącza się do ruchu, czyli musi ustąpić pierwszeństwa innym.

Kierowca musi:

-        stosować się do zasad określonych przez właściciela drogi,
-        stosować się do znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi.

Kierowcy nie wolno:
-        prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
-        stwarzać zagrożenia

Strefa ruchu

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiPojęcie strefy ruchu wprowadzono w 2010 r., aby umożliwić zarządcom dróg wewnętrznych dostosowanie ich do zasad ruchu drogowego. Innymi słowy strefa ruchu oznacza drogę niepubliczną, na której obowiązują wszystkie zasady kodeksu drogowego.

Aby poruszać się w strefie ruchu pojazd i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jakie stawia się przed nimi na drogach publicznych. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się do zasad ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych. Służby mundurowe mają prawo ukarać kierowcę za wszelkie wykroczenia drogowe.

Początek strefy ruchu musi być oznaczony odpowiednim znakiem (D-52), tak samo jej koniec (D-53). Wjeżdżając ze strefy ruchu na drogę publiczną kierowca włącza się do ruchu, w związku z czym jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiKierowca musi:
-        stosować się do wszystkich zasad ruchu drogowego, jak na drogach publicznych,
-        stosować się do znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi.

Kierowcy nie wolno:
-        łamać przepisów kodeksu drogowego.

Strefa zamieszkania

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiStrefa zamieszkania oznakowana jest specjalnym znakiem graficznym (D-40), na którym widoczni są piesi w różnym wieku. Łatwo więc zapamiętać, że to właśnie piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami i mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Kierowcy muszą też stosować się do kilku ograniczeń wynikających z osiedlowego charakteru tej strefy.

Parkowanie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach, progi zwalniające nie muszą być oznakowane w żaden sposób, a dozwolona prędkość to zaledwie 20 km/h. Wszystko dlatego, że w strefie zamieszkania to pieszy jest najważniejszy i ma się czuć w niej swobodnie. Kierowca pojazdu są tu jedynie gościem i musi stosować się do tych reguł.

Koniec strefy zamieszkania sygnalizuje znak D-41. Opuszczając ją kierujący pojazdem włącza się do ruchu i zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu na drodze publicznej, w tym pieszym i rowerzystom.

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiKierowca musi:
-        ustępować pierwszeństwa pieszym,
-        stosować się do znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi.

Kierowcy nie wolno:
-        parkować poza miejscami wyznaczonymi,
-        ponaglać pieszych korzystających z drogi,
-        przekraczać prędkości 20 km/h.

Podsumowanie

Jak widać różnice są spore, ale można łatwo zapamiętać gdzie obowiązują jakie zasady. Droga wewnętrzna to droga niepubliczna na której nie obowiązują zasady ruchu drogowego – trzeba respektować jedynie ustawione przez właściciela terenu znaki i sygnały. Wszystkie zapisy kodeksu drogowego obowiązują za to w strefie ruchu, która nadal pozostaje drogą niepubliczną. Szczególne zasady dotyczą zaś strefy zamieszkania oznakowanej w czytelny sposób, w której najważniejsi są piesi mający bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami.

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

fot. Marcin LewandowskiNiezależnie od tego, którą z dróg się poruszamy, trzeba pamiętać, że wjazd z niej na drogę publiczną jest włączaniem się do ruchu. Oznacza to obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim jadącym nią pojazdom, ale też i pieszym poruszającym się wzdłuż tej drogi.

Prawny status drogi wewnętrznej nie zwalania kierowców z obowiązku zachowania zdrowego rozsądku czy kulturalnych zachowań. Fakt, że na drodze wewnętrznej można parkować wszędzie, jeżeli zarządca nie zadbał o oznakowanie, zostawiać 1,5 metra chodnika dla pieszych czy rozmawiać przez telefon trzymany w ręku nie oznacza, że należy to robić. Te i podobne zachowania mogą utrudnić życie innym bądź narazić ich na niebezpieczeństwo – wynikające chociażby z rozproszenia uwagi w przypadku rozmawiania bez zestawu głośnomówiącego.

 

 

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

Fot. Janusz Wójtowicz

Drogi wewnętrzne, strefy ruchu i zamieszkania – vademecum kierowcy

Zasady parkowania, jazda bez zapiętych pasów, czy włączonych świateł to najczęstsze niewiadome dla kierowców na drogach niepublicznych i osiedlowych. Okazuje się, że są między nimi spore różnice wynikające z oznakowania. Podpowiadamy co wolno, a czego nie na drogach wewnętrznych oraz w strefach ruchu i zamieszkania.

Fot. Janusz Wójtowicz

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • strefa ruchu (gość)

  Czy oby autor dobrze uznał, że kierujący wyjeżdżając ze strefy ruchu jest włączającym się do ruchu

 • makrau (gość)

  a co w przypadku, gdy przy wjeździe na osiedle jest znak strefa ruchu, ale w trakcie przebiegu drogi 2 razy zmienia się zarządca? czy na każdej granicy trzeba od nowa stawiać znaki?

 • bastian77 (gość)

  Szanowni Państwo, jak się ma oznaczenie "STREFA ZAMIESZKANIA" z "DROGA WEWNĘTRZNA". Obraz w załączeniu oraz w linku jest to widoczne: https://www.google.pl/maps/@52.3274875,20.9440058,3a,75y,14.33h,66.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1skCWJ3NPAD79Q48hZ9xQr6w!2e0!7i13312!8i6656?hl=pl Znak D-40 "STREFA ZAMIESZKANIA" wyklucza w ruchu drogowym drugi znak D-52 "DROGA WEWNĘTRZNA". Do którego znaku należy się stosować?

 • w.arc. (gość)

  @up. Stosować się masz do strefy zamieszkania. Takie oznakowanie oznacza, że wjezdzasz w drogę niepubliczną (wewnętrzną, osiedlową), ale z zasadami strefy zamieszkania, czyli masz ustępować pieszym i poruszać się max 20km/h, ale mozesz jechac bez zapietych pasów czy włączonych świateł dziennych/mijania

 • Inga (gość)

  No dobra to takie pytanie. Skrzyżowanie, gdzie jedna droga to strefa ruchu, dwie droga wewnętrzna. Kto kogo ma przepuszczać? Innych znaków nie ma. Pierwszy jedzie z prawej? Ze strefy ruchu?

 • Józefa (gość)

  Inga 2018-08-09 05:59 : za trudne pytanie! Podejrzewam, że nikt z Ministerstwa nie potrafi na nie odpowiedzieć! Ja trzymałabym się zasady pierwszeństwa z prawej. w.arc. 2018-05-27 14:29 : Skąd to stwierdzenie, ze można jechać bez zapiętych pasów i włączonych świateł? W strefie zamieszkania nie można! Na drodze wewnętrznej można! I znowu pewnie nikt z Ministerstwa nie dałby jednoznacznej odpowiedzi. Te dwa znaki nie powinny chyba być na jednym słupku! Ale, gdy zostawimy tylko znak "strefa ruchu" to będzie to skrzyżowanie dróg? Bo, gdy mamy "skrzyżowanie" z drogą wewnętrzną, to nie jest to skrzyżowanie! Jadę droga i mam po prawej lub lewej drogę oznakowaną "strefa zamieszkania" Wjeżdżam na skrzyżowanie, czy nie? Jadę drogą i mam po prawej lub po lewej znak "strefa zamieszkania" i "droga wewnętrzna". Wjeżdżam na skrzyżowanie, czy nie? Ustawodawca daje się wpuszczać w maliny urzędnikom Ministerstwa! Powinien korzystać z niezależnych ekspertów od ruchu, najlepiej z poza Warszawy!

 • Ewa Czyż (gość)

  Do tej pory na naszej drodze dojazdowej przy której stoi 10 domów był znak strefa zamieszkania. Rodziny z dziećmi wychodziły na rowery, pieszy nie musiał obawiać się o swoje bezpieczeństwo znak zapewniał komfort psychiczny dzieciom i pieszym. Po uwadze , że auta parkują w miejscach nie dozwolonych i paru wizytach policji nasz urząd miasta wolał zamienić ten znak na droga wewnętrzna. Kosztem bezpieczeństwa dzieci i pieszych zapewniono miejsca parkingowe autom. Czy urząd miasta jest od wyszukiwania miejsc dla prywatnych posesji czy zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Według mnie ten znak to tylko tabliczka która jest i nam pieszym nic nie daje.

 • Dariusz Pieńkowski (gość)

  Do wyjazdu i jednocześnie wjazdu dogi tworzącej jednokierunkową pętlę wokół osiedla dochodzi droga,na której ustawiono (pięć metrów przed skrzyżowaniem)na słupku znak"strefa ruchu",a z drugiej strony tego samego słupka wisi znak"koniec strefy ruchu"to: 1.czy strefa ruchu obowiązuje wyłącznie przez piętnaście centymetrów(grubość słupka i znaku)?2.Kto ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? Oprócz znaków "strefa ruchu"i"koniec strefy ruchu" nie ma ta żadnych innych znaków.Według prawa o ruchu drogowym powinna obowiązywać zasada o pierwszeństwie nadjeżdżającego z prawej.Jednak kierowcy nadjeżdżający z prawej ustępują pierwszeństwa kierowcą pojazdów nadjeżdżającym z lewej powołując się na wspomniany znak"strefa ruchu".Przypominam,że na obszarze oznakowanym znakiem"strefa ruchu"zasady doryczące pierwszeństwa przejazdu pozostają w mocy. Czy ktoś z Państwa,drodzy czytelnicy byłby skłonny odnieść się do opisanej sytuacji?

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Fiat Tipo zdjęcia

Fiat Tipo dane techniczne

Wszystkie dane techniczne

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości

Fiat Tipo opinie

Oceń swoje auto

Ogłoszenia z gratka.pl

Części dla marki Fiat

Średnia cena części z Moto.Gratka.pl

Suma (średni koszt):

806 zł