3/4

×

Alfa Romeo AR51 Matta - samochód dla włoskiego wojska i karbinierów

Schyłek lat 40.: prezentacja sprawności prototypu Alfy Romeo AR51 / Fot. Archiwum