3/5

×

Jak parkować

Fot. Bosch: Czujnik emitujący i wychwytujący powracającą falę ultradźwiękową.