11/11

×

Samochody terenowe w Polsce

Samochody rekreacyjno-terenowe różnią się sposobem przeniesienia napędu. Często stosuje się stały napęd na wszystkie koła, z możliwością dowolnego rozdziału momentu obrotowego na poszczególne osie. Nad wszystkim czuwają systemy elektroniczne, podobno odpo