7/8

×

Volvo S40 kontra BMW 318i

Fot. BMW: Stylizacja tablicy przyrządów uchodzi za wzór ergonomii.