1/1

×

Znaki drogowe. Nowe oznakowanie dotyczy odcinkowego pomiaru prędkości

Fot. Ministerstwo infrastruktury

Fot. Ministerstwo infrastruktury