Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Hulajnogi. Będą nowe przepisy - w tym limity wiekowe. Prezydent podpisał zmiany

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Tomasz Hołod Prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym w tym kierunku rozpoczęto już w 2016 roku. Teraz doczekaliśmy się podpisu Prezydenta pod nowymi przepisami, które powinny wejść w życie jeszcze przed wakacjami.

Za cel postawiono sobie uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego takich jak np.: deskorolka elektryczna oraz urządzeń wspomagających ruch takich jak np.: rolki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Hulajnogę elektryczną zdefiniowano jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przepis nie dopuszcza przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby.

Z kolei zgodnie z definicją urządzenia wspomagającego ruch jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni. W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że przez urządzenie wspomagające ruch należy rozumieć wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni osoby poruszającej się tym urządzeniem.

Osoba poruszająca się przy użyciu takiego urządzenia nie jest pieszym ani kierującym pojazdem, stanowi odrębną grupę w ramach pojęcia uczestników ruchu drogowego. Ustawa określa również szczegółowe zasady poruszania się tych osób. Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Urządzenia transportu osobistego to z kolei pojazdy napędzane elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, przeznaczone wyłącznie dla kierującego – z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, są to na przykład elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące.

Ustawa stanowi, że maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się takim urządzeniem to 20 km/h, podobnie jak w przypadku poruszania się elektryczną hulajnogą.

Ustawa reguluje również szczegółowe zasady kierowania hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z:

1) drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów (jeżeli są one wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić),

2) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z:

1) drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, jeżeli jest wyznaczona dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić,

2) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów.

Kierujący urządzeniem wspomagającym ruch jest obowiązany korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Ponadto osobę tę na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Obowiązek ten nie dotyczy poruszania się w strefie zamieszkania, bowiem w strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie mogła korzystać z całej szerokości drogi i będzie miała pierwszeństwo przed pojazdem. Natomiast podkreślenia wymaga, że w strefie zamieszkania pieszy ma pierwszeństwo zarówno przed pojazdem, jak i przed osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Zobacz także: Wypadek czy kolizja. Jak się zachować na drodze?

Każda osoba inna niż pieszy korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych będzie obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także będzie obowiązana do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu, natomiast pieszy poruszający się po drodze dla rowerów będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Ustawa wprowadza także regulację dotyczącą dopuszczenia postoju roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca wskazane pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

W ustawie dodano regulację w której określone zostały maksymalne stawki kwotowe opłat za usunięcie z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego (123 zł za usunięcie oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania).

Ustawa dokonuje także zmiany w ustawie:

1) Kodeks wykroczeń – zmiana polega na wprowadzeniu nowego typu czynu zabronionego jako wykroczenia, polegającego na nieporuszaniu się przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego albo urządzenia wspomagającego ruch z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustępowaniu pierwszeństwa pieszemu;

2) o kierujących pojazdami – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do tej ustawy osoby poniżej 18 roku życia, chcące kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego będą obowiązane posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, lub T. Z kolei minimalny wiek do kierowania takimi urządzeniami to 10 lat. Dzieci poniżej 10 roku życia będą mogły jednak kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dokładna data nie jest znana.

Zobacz także: Nissan prezentuje koncepcyjny, w pełni elektryczny eNV200 Winter Camper

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • Komentarz usunięty.
  • Komentarz usunięty.
  • Marcinos (gość)

    I bardzo dobrze, bo niektóre dzieciaki jeżdżą na tych hulajnogach jak szalone, ja na swoim Kugoo S1 które kupiłem z pl geekbuying jeżdżę bezpiecznie i wiem czy to na ulicy czy na chodniku nie jestem sam.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości