Wszystko
o samochodach

Przepisy / Prawo jazdy

I ty możesz mieć prawo jazdy

Data publikacji: Autor: Michał Kij

Koszt uzyskania prawa jazdy kat. B wynosi ok. 1230 – 1440 zł – gdy wszystko dobrze pójdzie. Gdy kandydat nie zdał egzaminu, koszty rosną. Droga do zdobycia wielce użytecznego dokumentu, zwanego prawem jazdy kat. B, jest dość długa.

Droga do tego użytecznego dokumentu, zwanego prawem jazdy kat. B, jest niestety dość długa. Aby móc na nią wkroczyć należy mieć ukończone 18 lat i pójść na kurs. Naukę można rozpocząć najwcześniej trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami.

 Koszt uzyskania prawa jazdy kat. B wynosi ok. 1230 – 1440 z³ – gdy wszystko dobrze pójdzie. Gdy kandydat nie zda³ egzaminu, koszty rosn±.

Najlepiej wybrać dobrze wyposażony ośrodek, posiadający plac manewrowy, stanowisko komputerowe umożliwiające zapoznanie się z testami egzaminacyjnymi oraz nowe sprawne samochody. Ponieważ podczas egzaminu kandydat na kierowcę jest sprawdzany na samochodzie jakim dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dlatego dobrze jest, jeśli na kursie trenuje jazdę tym samym modelem auta. Pozwala to uniknąć stresu szukając np. w obecności egzaminatora włącznika świateł.

 

Przygotowując się do kursu prawa jazdy należy odwiedzić lekarza, który powinien wystawić zaświadczenie, że kandydat na kierowcę nie ma zdrowotnych przeciwwskazań, aby prowadzić pojazd silnikowy. W dobrych ośrodkach szkolenia badanie to można wykonać na miejscu.

 

Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów z przepisów, techniki jazdy, obsługi fot. Grzegorz Ga³asiñski - Nowo¶ci± wprowadzon± od 1 kwietnia tego roku jest wewnêtrzny egzamin, jaki przej¶æ musi kursant w o¶rodku, który go szkoli³. W WORD-zie, trzeba przedstawiæ za¶wiadczenie o ukoñczeniu kursu dla kandydatów na kierowców. Inne wymag samochodu i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Część praktyczna to 30 godzin zegarowych jazdy. Winny one obejmować zarówno ćwiczenia na placu, jak i jazdę uliczną, w tym poza miastem lub po drodze, gdzie możliwe jest rozwijanie prędkości większej od 70 km/h. O faktycznej liczbie przejechanych godzin decyduje instruktor, na podstawie swojej oceny umiejętności kursanta.

 

Nowością wprowadzoną od 1 kwietnia tego roku jest wewnętrzny egzamin, jaki przejść musi kursant w ośrodku, który go szkolił. W WORD-zie, trzeba przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców. Inne wymagane dokumenty to wniosek o wydanie prawa jazdy, dowód wniesienia opłaty za egzamin, fotografia i orzeczenie lekarskie.

 

W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na egzamin. Część teoretyczna trwa 25 minut i polega na wypełnieniu na komputerze testu z 18 pytań. Można zrobić dwa błędy. Jeśli wszystko się powiedzie, można przystąpić do egzaminu z jazdy. Jeśli nie – kandydat musi po raz kolejny zmierzyć się z testem teoretycznym w innym terminie.

 

Egzamin praktyczny to niesławne manewry na placu, a po ich zaliczeniu jazda uliczna. Można go fot. Grzegorz Mehring oblać dwukrotnie wykonując nieprawidłowo to samo zadanie, lub kiedy egzaminator uzna, że kandydat na kierowcę jedzie niebezpiecznie lub nie panuje nad pojazdem. Niestety, nie wszyscy egzaminatorzy są życzliwi kursantom, a niektórzy dają popis arogancji i złośliwości. Na to kandydat na kierowcę niestety nie ma wpływu. W czasie 7 dni od daty egzaminu można złożyć skargę do dyrektora WORD, jeśli kursant uzna, że egzamin był nieprawidłowo przeprowadzony.

 

Jeśli trzykrotnie kursant nie zaliczy teorii lub praktyki musi odbyć dodatkowe szkolenie: 10 godzin wykładów, jeśli nie zdał testu teoretycznego lub 5 godzin jazdy, jeśli nie powiodło mu się w jeździe. Ośrodek szkolenia wydaje zaświadczenie o odbyciu szkolenia dodatkowego. Na wykłady lub jazdę można umówić się w innym ośrodku, niż ten, który szkolił nas wcześniej.

 

Zakończony sukcesem egzamin państwowy oznacza dla kandydata kilka tygodni oczekiwania na wydanie prawa jazdy. Po upływie tego czasu i wniesieniu opłaty odpowiedniemu urzędowi, kandydat staje się pełnoprawnym kierowcą.

 

Dren w kieszeni

 

Prawo jazdy jest drogocennym dokumentem. Dosłownie i w przenośni. Oto orientacyjne koszty, jakie czekają każdego, kto chce legalnie prowadzić samochód osobowy:

- kurs na kategorię B około 1000-1200 zł

- badanie lekarskie około 70-80 zł

- egzamin teoretyczny 20 zł

- egzamin praktyczny 74 zł

- wydanie prawa jazdy 70 zł

 fot. Pawe³ Nowak - Poniewa¿ podczas egzaminu kandydat na kierowcê jest sprawdzany na samochodzie jakim dysponuje Wojewódzki O¶rodek Ruchu Drogowego, dlatego dobrze jest, je¶li na kursie trenuje jazdê tym samym modelem auta.

W sumie około 1234 - 1444 zł przy optymistycznym wariancie, że oba egzaminy poszły dobrze. Jeśli kandydat nie zaliczył testu musi przy następnej próbie znów opłacić cały koszt egzaminu teoretycznego oraz połowę opłaty za egzamin praktyczny. Trzykrotne oblanie jednej z części egzaminu oznacza, że kandydat musi opłacić szkolenie uzupełniające. Każda dodatkowa godzina nauki w ośrodku to wydatek rzędu 30-40 złotych.

 

Kategoria dla małolatów

 

Każdy młody fan motoryzacji marzy, aby jak najszybciej zasiąść za kierownicą własnego (lub pożyczonego od taty) samochodu. Kategorię B można uzyskać po ukończeniu 18 lat, ale ci którym bardzo już spieszno do podróży autem, a nie autobusem mogą postarać się o prawo kategorii B1. Po uzyskaniu zgody rodziców, można je mieć już na szesnaste urodziny.

 

Problem w tym, że przytłaczająca większość ośrodków nie szkoli na kategorię B1. Ich bolączką jest brak odpowiednich samochodów. Posiadając prawo jazdy B1 młody człowiek nie może prowadzić auta, którego masa własna przekracza 550 kg. Tak małe samochody popularne we fot. Pawe³ £acheta Francji czy Włoszech w naszym kraju są bardzo rzadko spotykane. Od pewnego czasu jest u nas sprzedawany francuski Ligier Nova, ale na jego cenę, która wynosi prawie 30 tys. złotych trudno uzbierać z kieszonkowego.

 

Tanie jak barstsch

 

Odkąd znaleźliśmy się w Unii Europejskiej Niemcy z upodobaniem robią zakupy w polskich supermarketach, a ostatnio coraz częściej decydują się, aby starać się u nas o prawo jazdy. W porównaniu z zachodnimi polskie ośrodki szkoleniowe są znacznie tańsze. Na kurs w Niemczech trzeba wydać nawet do 1000 euro, w Polsce nie więcej niż 270. Egzamin można zdawać w języku niemieckim.

 

Polskie prawa jazdy są tanie, ale mają pewien mankament. Prawo Unii precyzuje, że aby prawo jazdy mogło być honorowane w innym kraju niż ten, w którym zostało wystawione, osoba która się nim posługuje musi udokumentować, że zamieszkiwała lub przebywała co najmniej 185 dni w roku na terenie kraju, w którym uzyskała prawo jazdy. Organizatorzy kursów w Polsce pomagają Niemcom „poradzić sobie” z tym drobnym kłopotem i do oferty oprócz jazd i wykładów włączyły fikcyjne adresy zameldowania.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości