Wszystko
o samochodach

Wiadomości / Na drogach

Ile kosztuje kilometr autostrady?

Data publikacji: Autor: Stanisław Rochowicz

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiA Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?

Różnice w cenie

Według informacji GDDKiA średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnic ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach.

Drogi główne ruchu przyspieszonego (GP), jako drogi nieco niższej klasy, są co do zasady tańsze w budowie. Nie zmienia to jednak faktu, że cena wybudowania jednego kilometra drogi GP jest uzależniona od tych samych czynników, jak w przypadku autostrad i dróg ekspresowych.

Nie tylko liczba czynników ma wpływ na cenę jednego kilometra drogi, ale też to na jakiej podstawie wyliczana jest średnią wartość. Można podejść do tego zagadnienia w wąskim zakresie, czyli określić koszt budowy 1 km jedynie na podstawie kosztów projektu i robót budowlanych. Wówczas cenę wyliczamy na podstawie wartości umowy na projekt i budowę oraz uwzględniamy ewentualne aneksy, jeżeli takie były podpisane.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Drugie, szersze podejście to uwzględnienie wszystkich kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. Wtedy pod uwagę bierzemy nie tylko koszty projektu i budowy, ale również przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie przygotowania inwestycji, wykup nieruchomości na terenach, gdzie droga będzie przebiegała, nadzory nad realizacją robót, badania archeologiczne itd. - te wszystkie etapy, elementy procesu inwestycyjnego generują koszty, dlatego trzeba je także wliczyć w statystyczny koszt powstania jednego kilometra drogi.

Cena za kilometr - nie ma reguły

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiABiorąc pod uwagę koszty budowy autostrady, cena za kilometr w 2019 roku znacząco spadła w stosunku do roku 2018, aby w 2020 roku ponownie wzrosnąć. Porównując ostatnie trzy lata, cena za kilometr autostrady w 2018 roku była najwyższa. Na przykład w 2018 roku podpisana została umowa na budowę odcinka A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego o długości 7 km za kwotę prawie 340 mln zł, co w przeliczeniu na kilometr daje 48 mln zł. W tym samym roku GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem o długości 16,7 km. W tym przypadku koszt 1 km wyniósł 34,3 mln zł.

W umowach zawieranych na budowę dróg ekspresowych wynik jest nieco inny. To 2019 rok okazał się najdroższy w przeliczeniu na kilometr, rok 2020 zbliżony do roku ubiegłego, zaś 2018 rok był najtańszy pod względem kosztu budowy jednego kilometra drogi ekspresowej. W 2019 roku podpisano umowę na budowę drogi S1 obwodnicy Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km (161,7 mln zł). Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych. W tym samym roku podpisano umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł na odcinek o długości 24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 km daje to kwotę 26,9 mln zł.

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiA

To tylko potwierdza istotność i mnogość czynników, które mają wpływ na wartości ofert składanych w przetargach. Zaliczyć do nich trzeba nie tylko lokalizację samej inwestycji i charakterystykę terenu, na którym powstaje, ale również specyfikę danego regionu i lokalnego rynku, dostępność kruszyw oraz pracowników. Te wszystkie czynniki kształtują cenę jednego kilometra nowo budowanych dróg krajowych.

W pandemii taniej?

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiAObserwując oferty, jakie wpłynęły w przetargach w ciągu ostatnich trzech miesięcy należy odnotować znaczny spadek oferowanych cen. Okazuje się, że najniższe oferty na realizację dróg ekspresowych sięgają od 62 do 84 proc. wartości szacunków GDDKiA. W efekcie cena 1 km drogi ekspresowej wynosi od ok. 21 do 39,6 mln zł. Dla dróg kasy GP najniższe oferty stanowią 46-66 proc. szacunków, a wartość 1 km jednojezdniowej drogi tej klasy wynosi od ok. 9 do 24,2 mln zł. Natomiast w przypadku dwujezdniowego tzw. łącznika brzeskiego na DK75 sięga do ok. 32,8 mln zł.

Spośród umów zawartych w 2018 roku, które w znacznym stopniu podnoszą cenę za 1 km są m.in. przechodzące przez trudny górzysty teren odcinki DK47 Rdzawka - Nowy Targ i S3 Bolków - Lubawka oraz przechodzący przez teren silnie zurbanizowany, miejski odcinek S52 POK Modlnica - Mistrzejowice. Odcinkiem, który znacznie podnosi cenę za 1 km, jest także zawarta w 2020 roku umowa na S19 Rzeszów Południe - Babica, która obejmuje niestandardowy tunelowy odcinek, przechodzący przez trudny górzysty teren.

Zobacz także: Ford Transit w nowej wersji Trail

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiA

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji trzeba brać pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast. Ile zatem kosztuje kilometr wybudowanej drogi?
Fot. GDDKiA

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • Jan (gość)

    Najdroższym w historii odcinkiem DSR (Drogi Szybkiego Ruchu) jest odcinek drogi ekspresowej S2 w ciągu południowej obwodnicy Warszawy z tunelem pod Ursynowem i mostem przez Wisłę.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości