Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Jak powinna wyglądać kontrola drogowa

Data publikacji: Autor: ( lm )

 Skoro zatrzymujący nas policjant egzekwuje od nas przestrzeganie prawa, warto wiedzieć, jak on – stróż prawa – powinien się wówczas zachować.

Od kiedy wprowadzono w naszym województwie listę oznaczonych miejsc, w których dokonywany jest radarowy pomiar prędkości, policjanci stoją zwykle w oświetlonych punktach, gdzie jest miejsce, aby bezpiecznie zatrzymać samochód. Niestety, wciąż zdarzają się wyjątki od tej reguły.

 • Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów (tzw. lizakiem) lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
 • Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymywania pojazdów wyłącznie na obszarze zabudowanym. Musi przy tym dysponować "lizakiem" lub latarką, nie może wydawać poleceń ręką.
 • Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać np. gwizdka.
 • Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie jest to dozwolone, nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu. Wyjątek stanowi pojazd zatrzymywany po pościgu policyjnym lub taki pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, iż bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie kierującego.
 • Policjant po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
  - policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
  - policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

  Policjanta obowiązuje zatem szereg wytycznych, do których musi się stosować przeprowadzając kontrolę drogową. Jeśli tego nie robi i np. zatrzymuje samochód w deszczu na łuku drogi, stwarzając zagrożenie w ruchu, możemy złożyć pisemną skargę do jego przełożonego - komendanta miejskiego. Jeśli ten ostatni uzna skargę za słuszną, wobec policjanta najczęściej zostają wyciągnięte konsekwencje służbowe. My zaś powinniśmy na naszą skargę otrzymać pisemną odpowiedź.

  Nadkom. Jarosław Mentel, zastępca naczelnika SRD KMP w Katowicach
  Każdemu kierowcy przysługuje prawo odmówienia przyjęcia mandatu karnego. Wówczas policjant sporządza wniosek o ukaranie, który następnie kierowany jest do właściwego sądu grodzkiego. Sąd grodzki jako organ niezawisły bada sprawę i orzeka, biorąc pod uwagę m.in. argumentację osoby odmawiającej przyjęcia mandatu.

  O braku odpowiedzialności można by mówić wtedy, kiedy pomiędzy nieprawidłowym przeprowadzeniem kontroli a popełnionym wykroczeniem istniałby związek - tzn. kierujący popełniłby wykroczenie stosując się do niewłaściwych poleceń policjanta. Taka sytuacja z pewnością nie ma miejsca w przypadku popełnienia przez kierowcę wykroczenia i późniejszej kontroli - nawet jeśli ta ostatnia nie jest przeprowadzana jak należy.

 • Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

  Zobacz także

  Tagi:

  Brak komentarzy - napisz pierwszy

  Najnowsze motofakty

  Wszystkie artykuły

  Motofakty mazowieckie

  Top 5 motofaktów

  Testy i porównania

  Premiery i nowości