Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Kupić z ubezpieczeniem

Data publikacji: Autor: Maciej Capik

 Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia "OC komunikacyjnego". Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej jest jej powiązanie z samochodem.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia "OC komunikacyjnego". Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej jest jej powiązanie z samochodem.

Nowe OC komunikacyjne od przyszłego roku.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że sprzedając samochód korzystamy jeden miesiąc z ochrony ubezpieczeniowej poprzedniego właściciela. Zbywca samochodu, informując zakład ubezpieczeń o fakcie sprzedaży samochodu, miał prawo do zwrotu części zapłaconej składki.

Samochód z polisą
Po 1 stycznia 2004 r. sprzedając samochód, sprzedaje się go wraz z polisą. Zbywca jest obowiązany przekazać polisę OC komunikacyjnego nabywcy. Nowy właściciel, zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) może korzystać z polisy poprzednika do końca okresu ubezpieczenia, na który opiewa polisa.

Z tego rozwiązania wynikają pewne konsekwencje. Można przyjąć, że w pewnych przypadkach nabywca nie będzie zainteresowany korzystaniem z polisy zbywcy. Wtedy może wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie musi być złożone najpóźniej 30 dnia od momentu kupna samochodu. Wypowiedzenie powoduje rozwiązanie umowy, które następuje po 30 dniach od dnia zamiany właściciela pojazdu. Po wypowiedzeniu nabywca musi zawrzeć umowę ubezpieczenia, dokonując swobodnego wyboru zakładu ubezpieczeń. Oczywiście wypowiedzenie umowy i jej rozwiązanie daje zbywcy pojazdu prawo do otrzymania składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Składka w cenie
Sytuacja jednak zmienia się diametralnie, gdy nabywca nie wypowie umowy. Wtedy zbywca nie może uzyskać zwrotu składki. Umowa rozwiązuje się dopiero z momentem upływu okresu ubezpieczenia. Nie ma więc niewykorzystanego czasu funkcjonowania polisy, który dawałby zbywcy prawo do żądania zwrotu części pieniędzy wyłożonych na składkę. W tym przypadku zbywca musi element wartości zapłaconej składki za ubezpieczenie OC uwzględnić w cenie transakcyjnej samochodu. Trzeba podkreślić, że polisa OC przechodząca ze zbywcy na nabywcę, przy braku wypowiedzenia, rozwiązuje się z momentem upływu okresu ubezpieczenia. W stosunku do tych umów nie następuje znany już element automatycznego zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy. Nabywca może więc korzystać z polisy zbywcy, ale w odpowiednim czasie musi podjąć działania celem zawarcia kolejnej umowy.

Dokument ubezpieczenia OC  
Obecnie przy nabywaniu pojazdów w obrocie wtórnym, trzeba zwracać szczególną uwagę na dokument ubezpieczenia OC przekazywany przez zbywcę. Gdy polisa jest wystawiona z datą początkową przed 1 stycznia 2004 r., do jej funkcjonowania mają zastosowanie "stare przepisy", czyli nabywca ma maksymalnie tylko 30 dni czasu na zawarcie kolejnej umowy. Gdy na polisie początek okresu ubezpieczenia jest z datą późniejszą niż 1 stycznia 2004 r., nabywca ma prawo do ochrony ubezpieczeniowej według zasad powyżej przedstawionych.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości