Wszystko
o samochodach

Przepisy / Mandaty

Mandatowe ABC

Data publikacji: Autor: (mp)

Fot. Arkadiusz Gola Powiedzenie głosi, że „kierowca bez mandatu jest jak żołnierz bez karabinu”. Nie znaczy to, że kierowcy lubią dostawać mandaty.

Wręcz przeciwnie. Warto wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w związku z postępowaniem mandatowym.

 Fot. Arkadiusz Gola

Aby policjant mógł nałożyć mandat, konieczna jest zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie. Wcześniej funkcjonariusz ma obowiązek poinformować o rodzaju wykroczenia zarzucanego sprawcy, wskazać wysokość grzywny i liczbę punktów karnych, które zostaną wpisane na jego konto w policyjnej ewidencji. Musi również pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. W przypadku, gdy kierujący pojazdem odmówi przyjęcia mandatu karnego, sprawa kierowana jest do sądu grodzkiego. Orzeka on, czy w danej sytuacji rację miał policjant, czy też osoba, która odmówiła przyjęcia mandatu.

 

Funkcjonariusze policji nakładają grzywny tylko w postaci mandatu kredytowanego. Wyjątkiem są przypadki wykroczeń popełnionych przez osoby nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski. Otrzymują one mandaty gotówkowe. Mandat należy uiścić w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia.

 

Zakres i tryb postępowania mandatowego reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.). Wysokość kar pieniężnych za poszczególne wykroczenia tzw. taryfikator reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Punkty karne nakładane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, sprost. z 2003 r. Nr 35, poz. 311 ).

 

Na podst. materiałów Komendy Głównej Policji

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości