Wszystko
o samochodach

Przepisy / Mandaty

Miliony złotych mandatów, czyli za co straż miejska karze kierowców?

Data publikacji: Autor: Adam Mirosiński

Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych
Fot. Grzegorz Jakubowski Pamiętacie czasy, gdy strażnicy miejscy czaili się za przenośnymi fotoradarami? Póki co nic nie wskazuje na to, aby znowu mogli robić zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość. Ale nie przeszkadza im to we wlepianiu mandatów za inne wykroczenia. W samym tylko Poznaniu wystawili ich w 2016 r. przeszło 23 tys. na łączną sumę prawie 2,4 mln zł.

Uprawnienia strażników miejskich (gminnych) w zakresie kontroli ruchu drogowego jasno określone zostały w art. 129b Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niego, że mogą oni zatrzymywać kierowców:

 • niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach (określonego odpowiednim znakiem),
 • naruszających przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów.

Do tego dochodzi:

 • usuwanie (odholowywanie) pojazdów – takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane (porzucone, bez tablic rejestracyjnych) oraz tych, których kierowcy popełnili wykroczenia (np. parkując w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu).
 • zakładanie blokad na koła.

Ponadto strażnicy mają prawo karać za:

 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawianie pojazdu bez wymaganego oświetlenia,
 • tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
 • prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganych uprawnień, pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów,
 • posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień,
 • zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawianie na niej pojazdu, przedmiotu albo zwierzęcia w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym.

Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych

Fot. Grzegorz Jakubowski W ramach wykonywania swoich zadań funkcjonariusze straży są upoważnieni do wspomnianego już wydania nakazu usunięcia pojazdu, a także do zatrzymania samochodu/motocykla/skutera, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem, legitymowania uczestników ruchu i wydawania im wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu, a także żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Redakcja poleca:

Niechlubny rekord. 234 km/h na drodze ekspresowej
Za co policjant może odebrać prawo jazdy?
Najlepsze samochody za klika tysięcy złotych

Parkowanie bolączką kierowców

 – W 80 proc. przypadków wykroczenia w ruchu drogowym są popełniane w związku z zatrzymywaniem i postojem pojazdów w miejscach niedozwolonych – mówi Henryk Martynowski, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze. – Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania stanowią 27,6 proc. ogółu zgłoszeń wpływających na linię alarmową 986 i jest to jednocześnie największa kategoria zawiadomień. Wynika z tego, że naruszenia przepisów w zakresie zatrzymania i postoju pojazdów są dla mieszkańców Łodzi bardzo istotnym problemem – stwierdza Marek Marusik, zastępca naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.

Zobacz także: Renault Megane Grandtour w naszym teście Jak

Jak sprawdza się Hyundai i30?

Zdaniem Wojciecha Bafii, zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Kielcach, jednym ze źródeł problemów jest niewystarczająca liczba miejsc postojowych w miastach. „Ale nie można nie zauważać faktu powszechnego w Polsce lekceważenia przepisów” – dodaje Wojciech Bafia. Wskazuje, że z punktu widzenia strażników miejskich kłopotem w skuteczniejszym zwalczaniu niepożądanych zachowań jest brak ustawy o monitoringu wizyjnym oraz nieprzystosowane do rzeczywistości przepisy regulujące sprawy nakładania mandatów (mowa o kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia). „Obecnie nie można ukarać mandatem karnym sprawcy wykroczenia po zaobserwowaniu tego faktu przez operatora monitoringu, gdyż warunkiem jest naoczne, a więc na miejscu wykroczenia, stwierdzenie tego zdarzenia przez funkcjonariusza. W praktyce tylko niewielka część sytuacji zaobserwowanych w ten sposób możliwa jest do wyegzekwowania i to wyłącznie przez skierowanie sprawy do sądu, co znacznie wydłuża procedurę i przysparza niepotrzebnej biurokracji” – przekonuje zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Kielcach.

Mandaty, ale nie tylko

Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych

Fot. Grzegorz Jakubowski Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych. Mandatem karnym ukarano ogółem 6318 osób. W 1687 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a wobec 374 sprawców wykroczeń drogowych skierowano wnioski o ukaranie do sądu – wylicza Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach. Pytany o zakładanie blokad wyjaśnia, że takie działania również były prowadzone, chociaż od razu zaznacza: „Strażnicy zamiast używać źle kojarzących się ze Strażą Miejską tzw. blokad, w minionym roku, aż 3435 razy wybrali formę wezwań do siedziby Straży w celu złożenia zeznania w związku z ujawnionym wykroczeniem (dla właściciela lub użytkownika pojazdu pozostawionego w miejscu widocznym dla kierowcy) – formy o wiele bardziej wygodnej”.

Ciekawym posunięciem szczecińskich strażników jest publikowanie na stronie internetowej www.sm.szczecin.pl i wysyłanie w formie komunikatów do lokalnych mediów harmonogramów i planów kontroli kończących się założeniem blokad lub użyciem holownika. – Taki sposób podawania do wiadomości publicznej informacji, gdzie i kiedy pojawią się strażnicy z Referatu Ruchu Drogowego, ma przestrzec kierowców przed bezmyślnym parkowaniem – przekonuje insp. Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie.

O skomentowanie działań straży miejskich poprosiliśmy Emila Rau, słynnego „Łowcę fotoradarów”, który przez lata wskazywał nieprawidłowości strażników w zakresie dokonywanych pomiarów. - Odebranie strażom miejskim możliwości mierzenia prędkości za pomocą fotoradarów to 50% sukcesu. Drugie 50% stanowiłoby przekierowanie wpływów z nakładanych przez strażników mandatów do budżetu państwa, a nie kas miast czy gmin - mówi Emil Rau. Dlaczego? - Strażnik miejski, mając możliwość nałożenia mandatu w wysokości 500 zł zwykle nakłada maksymalną kwotę, dbając o przychody do kasy własnego miasta. A może być inaczej. Policjanci, jeżeli mają możliwość, biorą pod uwagę „widełki” dotyczące wysokości mandatu, który zasila później konto urzędów skarbowych - mówi Emil Rau. „Łowca fotoradarów” wierzy, że zmiana dotycząca sposobu przekazywania wpływów z mandatów spowodowałaby karanie kierowców przez straże miejskie w sposób bardziej adekwatny do sytuacji.

Efekty działań Straży Miejskich w 2016 r. w wybranych miastach

Miasto

Usunięte pojazdy1

Założone blokady

Nieprawidłowe parkowanie

Naruszenia zakazów dotyczących ruchu

Liczba wystawionych mandatów

Kwota wystawionych mandatów (zł)

Bydgoszcz

854

2539

9384

30332

2915

297 250

Gdańsk

653

3833

18 262

6202

11 445

1 056 350

Katowice

140

2874

10 949

b.d.

5875

578 220

Kielce

264

1551

7329

2132

34743

340 4103

Lublin

263

1280

b.d.

b.d.

7294

802 500

Łódź

341

6997

17 579

3358

14 070

1 481 390

Olsztyn

10

309

94927

207

2043

b.d.

Opole

127

92

Nie prowadzą takiej statystyki

7738

2290

206 280

Poznań

1126

11 958

33 585

23 321

2 391 505

Szczecin

885

3889

24 5164

343

67265

827 7105

Rzeszów

24

313

802

78

911

65 970

Warszawa

20 164

2301

236 2526

106 063

11 168 240

Zielona Góra

9

Nie posiadają blokad

714

143

b.d.

b.d.

 

Efekty działań Straży Miejskich w I kwartale 2017 r. w wybranych miastach

Miasto

Usunięte pojazdy1

Założone blokady

Nieprawidłowe parkowanie

Naruszenia zakazów dotyczących ruchu

Liczba wystawionych mandatów

Kwota wystawionych mandatów (zł)

Bydgoszcz

203

991

2371

1078**

986

112 600

Gdańsk

150

1430

6684

3058

4839

467 670

Katowice

21

697

3272

b.d.

1606

156 850

Kielce

117

701

2419

672

12353

121 8703

Lublin

105

1613

b.d.

b.d.

3158

356 000

Łódź

146

1489

4676

1857

5154

518 920

Olsztyn

3

91

31757

48

715

b.d.

Opole

21

69

Nie prowadzą takiej statystyki

1620

698

54 410

Poznań

199

3926

12 979

9379

947 840

Rzeszów

5

110

263

6

288

19 200

Szczecin

229

537

6681

73

19545

269 5405

Warszawa

5505

670

69 2566

36 335

3 607 450

Zielona Góra

3

Nie posiadają blokad

83

18

b.d.

b.d.

1w trybie art. 50a (nieużywane) i 130a ustawy PRD
2
wyliczona na podstawie liczby wszystkich ujawnionych wykroczeń komunikacyjnych
3
Liczby i kwoty mandatów są podane za wszystkie wykroczenia drogowe plus wykroczenia z art.144 KW, które w 99 proc. są popełniane przez kierowców parkujących pojazdy na zieleńcach.
4
Liczba interwencji
5
Dotyczy nieprawidłowego parkowania, brak danych obejmujących pozostałe wykroczenia
6
Zdarzenia w związku z zarejestrowanymi nieprawidłowościami w ruchu drogowym
7
Liczba uwzględnia wszystkie podjęte interwencje, czyli mandaty, pouczenia, wnioski do sądu, zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu

 

 

Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych
Fot. Grzegorz Jakubowski

Jak kończy się dla kierowców spotkanie ze strażnikami? Zwykle mandatem, choć mundurowi mają też do dyspozycji inny oręż. – Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15 241 interwencji komunikacyjnych. W tej kategorii zdarzeń reagowali na wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do kierujących samochodami, motocyklami, motorowerami, rowerami i pieszych
Fot. Grzegorz Jakubowski

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Przeciwnik straży miejskiej (gość)

  Po cholerę nam policja skoro straż miejska robi to samo co ona!? Powinni pilnować porządku w parkach czy żule nie pija na ławkach albo czy psy nie srają. W zamian wpieprzają się w kompetencje policji bo z tego jest lepsza kasa.

 • Dla czego nie ma Wrocławia w tabelach (gość)

  Czyżby SM we Wrocławiu była zbyt pobłażliwa na niszczenie zieleni i trawników źle zaparkowanymi samochodami?

 • Wojtec (gość)

  A u mojego sąsiada jakiś debil zastawił wjazd do garażu, stoi już tak 2 tygodnie, i straż miejska powiedziała że nic zrobić nie może, haha dobre.

 • SAMA WODA LEPSZA NIŻ CHEMIA (gość)

  https://www.youtube.com/watch?v=vrSiSkV74mI

 • bub (gość)

  Może tak zamiast gonić tylko za kierowcami drodzy strażnicy zajęliby się rowerzystami przeganiającymi z chodników spacerujących ludzi?

 • sum (gość)

  Zlikwidować tych przydupasów prezydentów miast.

 • GZYL (gość)

  Poleć, udostępnij, rozkmiń, puść dalej- jabym to dla ciebie zrobił. https://www.youtube.com/watch?v=e8VVSA2pzKo&t=1s

 • kierowca (gość)

  A może jakaś srtraż miejsko-wiejsko-gminno-powiatowa zechciałaby ukarać odpowiedzialnego za utrzymanie stanu drogi w Wilczycach .Chodzi o ulice Dworską. Jest to ważna droga i coraz częściej uczęszczana. Każdy deszcz uniemożliwia przejazd (tuż przed mostem).

 • toomoo (gość)

  gdzie Białystok w tym zestawieniu ? :-/

 • kierowca (gość)

  Jak widać, wszelkie "Straże" to tylko i wyłącznie bat na kierowców! A, przecież nie po to zostali powołani !!!

 • Heniek (gość)

  Straż Miejska/ Gminna wg piwołania ma dbać o ład i porządek na terenie miasta/gminy. Czyli O CAŁY TEREN - parki, skwery, boczne uliczki, podejrzane miejsca itd itd... ...a SM/G jedyne co robi, to goni za pojazdami, bo to najprostsze. A od kogoś pijacego piwo za sklepem może dostać w pysk, nie mówiąc, że z mandatu nici. Autentyk - dwaj żule na PKSie piją jakieś jabole. Podjeżdża zielona skoda SM. I coś do tych żuli mówią. Żul: - co chcesz? Odjedź stad bo mu orzeszkadzasz... no mówie ci SPIERDALAJ bo mi przeszkadzasz ! ...i SM sobie odjechała ... :-)

 • Komentarz usunięty.
 • MA (gość)

  Ja uważam, ze SM i tak za mało mandatów daje dla kierowców którzy robią sobie parking z chodników dla pieszych

 • Edek (gość)

  Jakim trzeba być desperatem aby tam pracować? Czy testem jest sprawdzenie poziomu chamstwa na najniższym poziomie? Te juche nie mają ludzkich uczuć!

 • As (gość)

  Białystok to jednak zaścianek i niemal totalna wiocha. W innych miastach pojazdy elektryczne i hybrydy mają przywileje w parkowaniu, a tu... Żenada.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości