Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

O ubezpieczeniu OC

Data publikacji: Autor: Andrzej Witczak, Risk Service Gid Sp z o.o.

Porady specjalisty cz.2 - Wiele dyskusji i niepewności wśród nabywców używanych samochodów budzi tak zwane "przechodzenie" ubezpieczenia.

Wiele dyskusji i niepewności wśród nabywców używanych samochodów budzi tak zwane "przechodzenie" ubezpieczenia. §8 Rozporządzenia reguluje to w sposób jednoznaczny. Zapamiętajmy. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia zbycia pojazdu nie później jednak niż:
1) z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywcę,
2) z chwilą zawarcia przez nabywcę nowej umowy ubezpieczenia OC,
3) z końcem okresu, na jaki umowa została zawarta.

W razie nabycia pojazdu zarejestrowanego, którego zbywca, wbrew obowiązkowi, nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu nabycia pojazdu.
Jeśli wbrew obowiązkowi nie zadbamy o aktualne ubezpieczenie pojazdu to oprócz mandatu czeka nas dotkliwa kara finansowa, która wynosi 3400 zł za samochód osobowy, 4800 samochody ciężarowe i autobusy oraz 600 zł za pozostałe pojazdy.

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie roszczenia osób trzecich za szkody spowodowane
1. w związku z ruchem pojazdu
2. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
3. bezpośrednio przy załadunku i rozładunku pojazdu
4. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

Nie za wszystkie jednak szkody firma ubezpieczeniowa wypłaci nam odszkodowanie Wyłączone z odpowiedzialności są szkody o wartości 50% najniższego wynagrodzenia, polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, skutkujących zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska naturalnego. W przewożonych przez sprawcę (odpłatnie) ładunkach, przesyłkach i bagażu oraz wyrządzonych przez kierowcę właścicielowi pojazdu.

Przeczytaj też: Ubezpieczenia AC i OC

Do początku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości