Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Odpowiedzialność Cywilna

Data publikacji: Autor: Andrzej Witczak, Risk Service Gid Sp z o.o.

Polisa OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkiego rodzaju szkody, za wyjątkiem podanych przed tygodniem

.

Będąc poszkodowanym w wypadku, w którym uczestniczymy nie z własnej winy zaczynamy ponosić różne niespodziewane dla nas i nadwyrężające nasz budżet domowy koszty.

Czy wszystkie jednak wydatki związane z wypadkiem i będące jego następstwem powinniśmy brać na siebie. Jeśli nie... to dlaczego tak się dzieje, że nie możemy odzyskać nakładów finansowych, które ponosimy jako konsekwencja określonego zdarzenia. Odpowiedź jest prosta.

W przypadku odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia powinniśmy dokładnie analizować, dokumentować i przedkładać roszenia do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku jest ubezpieczony – a tego właśnie Państwo nie robicie. Pełna analiza i zbudowanie roszenia według jednego schematu nie jest możliwe, każde zdarzenie jest inne, każde powinno zostać zaprojektowane indywidualnie.

W celu zrekompensowania poniesionych wydatków w przedłożonym ubezpieczycielowi roszczeniu powinny się znaleźć niektóre (...każda szkoda inna...) z niżej podanych elementów.

1.W przypadku zadośćuczynienia związanego ze śmiercią poszkodowanego.
a. Zwrot koszów leczenia poszkodowanego (zwrot kosztów osobie, która je poniosła)
b. Ustalenie renty z tytułu utraty świadczeń wynikających z ustawowego obowiązku alimentacyjnego ciążących na poszkodowanym
c. Ustalenie renty z tytułu utraty przez osoby bliskie dostarczanych im środków utrzymania
d. Ustalenie stosownego odszkodowania związanego ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny

2.W przypadku zadośćuczynienia związanego z uszkodzeniem ciała
a. Zwrot kosztów opieki pozaszpitalnej
b. Zwrot kosztów urządzeń kompensujących kalectwo
c. Zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
d. Zwrot kosztów opieki ze strony osób trzecich
e. Zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania - zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego
f. Zwrot utraconych dochodów
g. Zwrot kosztów przejazdu osób bliskich do i ze szpitala
h. Zwrot kosztów zatrudnienia pomocy do wykonania określonych prac

3. Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia

4. Zmniejszenie się widoków na przyszłość - inaczej - zmniejszenie dochodów

5. W przypadku innych szkód majątkowych odszkodowanie powinno być równe wysokości szkody.

Przeczytaj też: O ubezpieczeniu OC

Do początku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości