Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Odszkodowanie z ubezpieczenia. Przed jakim sądem dochodzić praw?

Data publikacji: Autor: Regina Skibińska

Fot. Archiwum Przy dochodzeniu roszczeń z komunikacyjnego ubezpieczenia OC nie można wytoczyć pozwu przed sąd właściwy dla firmy, od której poszkodowany wynajął samochód zastępczy.

Fot. Archiwum Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, albo gdy odmówił on w ogóle wypłaty odszkodowania, możemy wystąpić do sądu. Przepisy określają, do którego sądu możemy kierować pozew.

W sporach z ubezpieczycielem o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego właściwe są co do zasady sądy rejonowe. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy złotych - wówczas właściwy jest już sąd okręgowy. Wartość przedmiotu sporu to inaczej podana w pozwie kwota pieniężna, bez odsetek, których żądamy oprócz roszczenia głównego. W przypadku dochodzenia świadczeń powtarzających się, np. renty, której można dochodzić z komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wartość przedmiotu sporu to wartość świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

W przypadku ubezpieczenia OC niedawno zmieniły się przepisy. Obecnie powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych powyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądów.

Redakcja poleca: Szukamy drogowych nonsensów. Zgłoś się w plebiscycie i wygraj tablet!

Zmiana ta wiąże się z tym, że warszawskie sądy zostały zasypane lawiną pozwów związanych z dochodzeniem odszkodowania z komunikacyjnego OC w przypadku najmu samochodu zastępczego. W Warszawie ma siedzib nie tylko większość ubezpieczycieli, ale też większość firm wynajmujących auta, a następnie wchodzących na podstawie umowy cesji wierzytelności w prawa poszkodowanego, stąd prawie wszystkie sprawy trafiały do stołecznych sądów, skutkiem czego rozpatrywanie spraw się przedłużało, a poszkodowani często musieli przyjeżdżać do stolicy z odległych miejsc.

Inaczej jest w przypadku autocasco oraz innych ubezpieczeń. Pozew można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby zakładu ubezpieczeń lub też przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, co dla klientów jest rozwiązaniem znacznie wygodniejszym, dzięki temu nie muszą oni jeździć na rozprawy przez pół Polski do Warszawy, gdzie ma siedzibę większość ubezpieczycieli.

Listę sądów wraz z innymi danymi teleadresowymi znajdziemy na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości.

 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości