Wszystko
o samochodach

Przepisy / Prawo jazdy

Prawo jazdy kategorii B. Czym można kierować? To nie tylko samochód osobowy

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Krzysztof Kapica Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania nie tylko samochodem osobowym. Daje znacznie szersze uprawnienia, a katalog pojazdów jest coraz większy.

Prawo jazdy kategorii B. Pojazdy którymi możemy kierować:

 • Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.
 • Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), oraz z przyczepy lekkiej.
 • Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t. Jeżeli w dokumencie Prawa jazdy widnieje wpis o kodzie „96” wówczas kategoria B uprawnia dodatkowo do kierowania zespołem powyższych pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4250 kg.
 • Motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub każdy motocykl trójkołowy, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Uprawnienie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Motorower, czyli pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • Czterokołowiec lekki, przez który należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Uprawnienie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pojazd samochodowy zasilany paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, w przypadku gdy spełnione są obydwa następujące warunki: przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w odrębnych przepisach, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. Uprawnienie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zobacz także: Większe zużycie paliwa. Co może być powodem?

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku (18 lat), ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego.

Egzamin na prawo jazdy kategorii B

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części. Sprawdzian z wiedzy podstawowej - 20 pytań (takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy) oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami. Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie egzaminu.

Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony tylko po zdaniu obu jego części - manewrów i jazdy po mieście. Prawo jazdy kategorii B uzyskujemy po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej państwowego egzaminu.

Zobacz także: Skoda Fabia IV generacji

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości