Wszystko
o samochodach

Aktualności / Informacje

Regulamin konkursu "Bogdanka Team"

Data publikacji: Autor: redakcja.regiomoto

Regulamin konkursu "Bogdanka Team" Regulamin konkursu "Bogdanka Team", organizowanego przez regioMoto.pl.

Regulamin Konkursu organizowanego przez serwis Regiomoto.pl pod nazwą „Bogdanka Team”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Bogdanka Team” przeprowadzony wśród czytelników na łamach serwisu Regiomoto.pl, zwany dalej „konkursem”.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Media Regionalne Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa – właściciel serwisu regiomoto.pl, zwana dalej Organizatorem

§ 3

Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich czytelników serwisu Regiomoto.pl

§ 4

1. Nagroda: podwójna wejściówka na wyścigi Wordsuperbike w Brnie
2. Fundatorem nagród jest Bogdanka Team
3. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Sponsora na wygrane wynosi 520 zł.

§ 5

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski.

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

§ 6

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu Regiomoto.pl.

2. Konkurs polega na przesłaniu prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe. Odpowiedzi należy przesyłać pod adres: redakcja@regiomoto.pl dnia 30 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.

3. Nagrodzona zostanie osoba, która jako pierwsza prześle prawidłowe odpowiedzi na trzy pytania konkursowe.

4. Zapowiedzi konkursu pojawią się na stronach www.regiomoto.pl i www.facebook.com/regiomoto

5. Laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową dnia 1 lipca 2011 r.

6. Bilet będzie dostarczony drogą elektroniczną do laureata.

III. WARUNKI KONKURSU

§ 7

1. W celu wygrania jednej z nagród wskazanych w § 4 ust. 2, uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe, które ukażą na stronie internetowej www.regiomoto.pl dnia 30 czerwca 2011 r. pod adres redakcja@regiomoto.pl.

2. Uczestnik konkursu wysyłając maila z odpowiedziami na pytanie, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

IV. NAGRODY

§ 8

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie bądź mailowo.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

V. REKLAMACJE

§ 9

1. Uczestnicy Konkursu mogą składać reklamacje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w drodze pisemnej skargi wraz z uzasadnieniem, przesłanej na adres Organizatora. Reklamacje może wnieść przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu. Brak doręczenia reklamacji w powyższym terminie przyjmuje się za zrzeczenie wszelkich roszczeń względem Organizatora. Dla zachowania terminu do złożenia reklamacji wystarczy wysłanie przed jego upływem listu poleconego na adres Organizatora.

2. Reklamacje wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od ich otrzymania, a jej rozstrzygnięcia będą ostateczne. O rozstrzygnięciu składający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.

Regulamin konkursu "Bogdanka Team"
  • Poprzednie zdjęcie
  • 1 / 1
  • Następne zdjęcie

Regulamin konkursu "Bogdanka Team"

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości