Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

Rejestracja pojazdu. Numery rejestracyjne to dane osobowe, takie same jak numer PESEL. Co to jest RODO?

Data publikacji: Autor: Tomasz Dereszyński (AIP)

Fot. Jarosław Jakubczak Nie tylko numer PESEL czy e-mail są danymi osobowymi. Szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że tablice rejestracyjne pojazdów silnikowych także są danymi osobowymi. Jak to rozumieć? Co to jest RODO? Po co nam RODO?

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, zgodnie z którym numery rejestracyjne pojazdów silnikowych to dane osobowe, takie same jak numer PESEL czy adres e-mail, w związku z czym powinny podlegać analogicznej ochronie, respektującej obowiązki wynikające z RODO - pisze Agata Kłodzińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24 sp. z o.o.

- Co ciekawe, jeszcze w czerwcu zeszłego roku na temat numerów rejestracyjnych wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: I OSK 2063/17). W sporze co do konieczności podania numeru rejestracyjnego przy wnoszeniu w parkomacie opłaty za postój NSA stwierdził, że zapisywanie numeru rejestracyjnego parkującego pojazd jest zasadne, ponieważ identyfikuje on pojazd, a nie osobę i nie może być uznany za dane osobowe.

- Mimo że sprawa, wydawałoby się, została rozstrzygnięta, Prezes UODO zajął stanowisko sprzeczne z wyrokiem NSA. Wszystko przy okazji prac nad pakietem deregulacyjnym dla kierowców (czyli projektowanymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym). Prezes UODO zarzucił projektowi ustawy niewzięcie pod uwagę aspektu związanego z ochroną danych osobowych i wskazał, że „Projektowana regulacja dotyczy tablic rejestracyjnych stanowiących daną osobową właściciela pojazdu. Jest to bowiem informacja, za pośrednictwem której możliwe jest zidentyfikowanie — w sposób pośredni — osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu”.

Zobacz także: Czy wiesz, że....? Przed II wojną światową były auta na... gaz drzewny

- Z jednej strony trudno się z taką interpretacją nie zgodzić – choć identyfikacja właściciela pojazdu (właściciela – nie kierowcy) możliwa jest co do zasady wyłącznie przez uprawnione służby i organy administracji publicznej, ustalenie tożsamości właściciela na podstawie samych tablic rejestracyjnych jest możliwe. Jednocześnie nieuznanie ich za dane osobowe pozwala organom państwa na przetwarzanie informacji o tym, gdzie zaparkowaliśmy, bez podstawy prawnej i bez transparentności na temat tego, do jakich celów takie dane mogą zostać wykorzystane. Z drugiej – takie podejście może doprowadzić do istotnych zakłóceń administracyjnych w urzędach i sektorze prywatnym.

- Wnioski? Bądźmy ostrożniejsi przy rozpowszechnianiu widocznych tablic rejestracyjnych w sieci (mimo ostatniej mody na udostępnianie w mediach społecznościowych zdjęć piętnujących niewłaściwe zachowania kierowców). Spodziewajmy się też znaczących opóźnień w pracach legislacyjnych nad pakietem deregulacyjnym i obserwujmy, czy obowiązek podawania numerów rejestracyjnych przy opłacie za parkowanie zostanie zniesiony.

Agata Kłodzińska
Ekspert ds. ochrony danych, ODO 24 sp. z o.o.

Co to jest RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych):

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Obowiązek RODO wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Polski Sejm przyjął ustawę 10 maja 2018 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się 30 sierpnia 2019 r. i dotyczyło ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.

Po co nam RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Według RODO to firma lub organizacja ma obowiązek wykazania, że zgoda na przetwarzanie została udzielona. Zgoda musi być:

 • dobrowolna
 • konkretna
 • specyficzna (zgoda jest ważna jeśli jest udzielona na konkretne użycie danych)
 • świadoma (a zatem wymagana jest przejrzystość)
 • wycofanie jej powinno być łatwe (użytkownik powinien mieć sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody).

Minimalne wymogi dla zgody:

 • tożsamość administratora/kontrolera danych
 • cele każdej operacji przetwarzania
 • typy pozyskiwanych i używanych danych, możliwość wycofania zgody
 • informacja o ewentualnie podejmowanych automatycznie decyzjach
 • informacja o ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.

Każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia postanowień RODO ma prawo wystąpić do ADO (administrator danych osobowych) z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Administrator może zostać zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

Za nieprzestrzeganie RODO firma może zostać ukarana 10 mln euro lub nawet 20 mln euro.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Jan Nowak.

Sejm powołał go na to stanowisko 4 kwietnia 2019 r., a Senat zaakceptował ten wybór 12 kwietnia 2019 r. Od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem, tj. od 16 maja 2019 r., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia kadencja na tym stanowisku.

ochroną danych osobowych i urzędem jest związany od 2008 roku. Najpierw jako Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie – do chwili wyboru na stanowisko Prezesa - jako Dyrektor Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jan Nowak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Infolinia Ochrony Danych Osobowych: 606-950-000.

Źródło: Polskatimes.pl

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Hans (gość)

  Zapytajcie PiS który dał nasze dane Poczcie czy wiedzą co to jest RODO!

 • Iks (gość)

  No debil, co tu dużo mówić. Nie mając dostępu do Cepik nic nam nie daje znajomość wyznacznika tablic rejestracyjnych. W myśl tego, nie narażajmy się na utratę Naszych danych i zakrywajmy tablice rejestracyjne!

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości