Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot: Archiwum Polskapresse Spróbujemy prześledzić drogę jaką muszą przejść ich posiadacze, aby zarejestrować swoje wymarzone „cztery kółka” właśnie jako auto zabytkowe. Okazuje się, że związanych jest z tym wiele formalności.

Dla jednych są pasją i spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Jeszcze inni dzięki posiadaniu samochodu zabytkowego pragną Fot: Archiwum Polskapressepodkreślić swoją przynależność do elity. Niektórzy w samochodach zabytkowych widzą doskonały sposób na inwestowanie pieniędzy. Bez wątpienia popularność klasyków stale wzrasta. - Wystarczy się rozejrzeć po zlotach, aby stwierdzić, że z roku na rok jest coraz większa frekwencja. Jest to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach - twierdzi Adam Nowakowski, który jest posiadaczem Łady WAZ  2101 z 1972 roku.

Niezależnie od tego czym kierują się ich właściciele, często po zakupie muszą przejść czasochłonny i wcale nie tani etap renowacji wymarzonego pojazdu, a potem powinni swoje auto zarejestrować, co wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów.

Wybieramy klasyka
O tym jaki model będziemy posiadać, decydują przede wszystkim środki finansowe jakie możemy przeznaczyć na ten cel. Należy przy tym pamiętać, że renowacja najprostszego samochodu zabytkowego z byłych Krajów Demokracji Ludowej to koszt minimum 15-20 tys. zł. Posiadając więcej pieniędzy możemy sobie pozwolić na dość popularne modele z Europy. Jeśli dysponujemy sumą 30-40 tys. zł, możemy zastanowić się nad zachodnim zabytkiem po renowacji lub w stanie bardzo dobrym. W przypadku auta z USA lub bardzo rzadkiego modelu, nasz budżet może się uszczuplić nawet o 80-120 tys. zł. Nawet jeśli przepłacimy za auto, które zachowane jest w dobrym stanie, to może się okazać, że będzie ono tańsze niż jego późniejsza renowacja. Pomocna w poszukiwaniu brakujących części może okazać się giełda, specjalistyczny warsztat, stacja demontażu lub ogłoszenia w popularnych serwisach internetowych. Można także skontaktować się z jedną z zagranicznych firm, która zajmuje się handlem zabytkowymi autami. Jak widać oprócz odpowiedniej sumy pieniędzy, na pewno musimy uzbroić się w czas, cierpliwość i nierzadko wykazać się umiejętnościami poszukiwania różnych części i elementów, które powinno posiadać nasze auto.

Pojazd zabytkowy
- Nie każdy samochód można zarejestrować jako zabytek, więc jeśli ktoś chce, aby jego auto posiadało żółte tablice, to powinien to brać pod uwagę już na etapie wyboru pojazdu – twierdzi Adam Nowakowski.

Śledząc proces rejestracji auta zabytkowego, warto na początku przyjrzeć się jego definicji ustawowej. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazd zabytkowy, to „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami”.  Należy w tym miejscu doprecyzować, że taki pojazd musi mieć co najmniej 25 lat. Ważne jest także, aby posiadał 75% zachowanych oryginalnych części. Dla odróżnienia warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami, pojazd unikatowy, to według prawa drogowego „pojazd wyrejestrowany, który nie podlega powtórnej standardowej rejestracji, ale mający co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, i uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji”. Wtedy musi posiadać jedną z wymienionych cech, czyli m.in. posiadać unikalne rozwiązania konstruktorskie, dokumentować ważny etap rozwoju techniki motoryzacyjnej, być związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi, osiągnięciami sportowymi, czy zostać wiernie odtworzony zgodnie z technologią z okresu produkcji.

Kupując auto należy dokonać dokładnych oględzin. Na początku dobrze jest porównać nasz egzemplarz z innymi autami tej samej marki i tego samego typu. Wskazane jest także sprawdzenie informacji zawartych w książce serwisowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na daty napraw. Z reguły części zamienne do danego modelu wytwarzane są jeszcze klika lat po zaprzestaniu jego produkcji.

„Biała karta”
Jeśli staliśmy się już szczęśliwymi posiadaczami wymarzonego auta, które chcemy zarejestrować jako zabytek, pierwszym krokiem jaki powinniśmy uczynić jest wpisanie go do ewidencji zabytków ruchomych. W tym celu należy zgłosić się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. – Rocznie włączanych do ewidencji jest około 250 pojazdów. Całkowita liczba kart ewidencyjnych z terenu województwa mazowieckiego wynosi około 2300, przy czym znaczny procent stanowią włączenia z ostatnich dziesięciu lat – mówi Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podstawą dokonania oceny przez konserwatora zabytków jest opinia rzeczoznawcy. Musi być to jeden z ekspertów umieszczonych na liście ministerstwa infrastruktury. Jego zadaniem jest opracowanie Karty Ewidencyjnej Zabytków Ruchomych Techniki, czyli  tzw. „białej karty”, która będzie podstawą do tego, aby konserwator mógł wpisać pojazd do ewidencji zabytków. Dokument ten stanowi dokładny opis naszego klasyka. Koszt jego sporządzenia przez rzeczoznawcę wynosi około 250 złotych, w zależności od dokładnej specyfikacji samochodu i regionu kraju.

- Jeśli chodzi o problemy z jakimi najczęściej spotykamy się podczas prowadzenia tego typu spraw, to należy wskazać tu prawidłowe wykonanie opinii i karty ewidencyjnej pojazdu przez rzeczoznawców samochodowych. Dość często zdarza się, że są one opracowane nierzetelnie, bez podania podstawowych danych o historii pojazdu, remontów, konserwacji, wymiany poszczególnych elementów itp., zawierają błędy merytoryczne, dotyczące nawet marki czy numerów seryjnych pojazdu oraz inne pomyłki możliwe do wychwycenia przez pracowników urzędu będących historykami sztuki – tłumaczy st. sp. ds. ochrony zabytków ruchomych WUOZ w Łodzi, Karolina Kochanowska - Piekarska. Dodaje, że karty ewidencyjne zawierające błędy odsyłane są do właściciela z prośbą o poprawę, co znacznie wydłuża czas całej procedury. Przeszkodą przy włączeniu pojazdu do ewidencji zabytków będą też nieuregulowane sprawy własności pojazdu. - W sytuacji, gdy wyżej wymienione. zagadnienia nie budzą zastrzeżeń, procedura włączenia pojazdu do ewidencji przebiega stosunkowo szybko - ok. 1-2 tygodni oczekiwania na pismo. Wnioskodawcy nie ponoszą też żadnych kosztów administracyjnych z tym związanych – podsumowuje Karolina Kochanowska - Piekarska

Wizyta u diagnosty
Jeśli posiadamy już zaświadczenie, że nasz samochód został wpisany do ewidencji zabytków ruchomych, możemy się z takim dokumentem udać do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą także dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający własność pojazdu. Tam zostanie zbadany jego stan techniczny, aby pojazd mógł zostać dopuszczony do ruchu drogowego. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydane zaświadczenie o dopuszczeniu z ograniczeniami, które mogą dotyczyć np. szybkości lub jazdy nocą. Koszt takiego badania, w zależności od regionu kraju wynosi około 300 złotych. Zgodnie z przepisami, po pierwszym badaniu technicznym dopuszczającym do ruchu, pojazd zabytkowy zwolniony jest z okresowych kontroli technicznych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji
Ostatnim krokiem jaki musimy podjąć jest udanie się do wydziału komunikacji. Przed wizytą warto jeszcze raz upewnić się czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, które potrzebne nam będą do rejestracji auta. Znacznie to przyspieszy procedurę, a nam zaoszczędzi czas. Do wniosku powinniśmy dołączyć dowód własności pojazdu, którym jest faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności. Niezbędna jest także uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków, albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.

Ważne jest, abyśmy posiadali zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, dowód rejestracyjny lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego. Jeśli została wydana to należy dołączyć kartę pojazdu, a także tablice rejestracyjne. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Powinniśmy także zadbać o ubezpieczenie OC. W takim przypadku możemy wykupić je na okres krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku jeśli nasze auto zostało sprowadzone z zagranicy dodatkowo musimy okazać także dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku. albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W takiej sytuacji konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25) i standardowo w przypadku auta z zagranicy tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Koszt takiego tłumaczenia wynosi około 150 złotych.

Dodatkowe koszty rejestracji w przypadku przywozu auta z zagranicy

Tłumaczenie dokumentów

 150 zł

Dokument VAT 25 – o braku konieczności opłaty podatku VAT, w przypadku przywozu z krajów UE

 160 zł

RAZEM

  310 zł

 - W Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Poznania w tym roku zostało już zarejestrowanych 27 pojazdów zabytkowych, w roku 2012 - 40 pojazdów – wylicza Agnieszka Sienkiewicz, kierownik Oddziału Czasowej Rejestracji Pojazdów. Od 2000 r., kiedy wprowadzono wyróżnik "PO" dla pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu – wydano tablice zabytkowe dla 194 pojazdów.

- Klient składający wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego ma zawsze komplet dokumentów - z zaświadczeniem o wpisie do rejestru zabytków włącznie. Jest to bowiem szczególny przypadek i klient podejmujący się rejestracji takiego pojazdu z reguły wcześniej zapoznaje się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rejestracji pojazdu zabytkowego – podsumowuje Agnieszka Sienkiewicz.

Procedura rejestracji w wydziale komunikacji powinna nas kosztować 200,50 zł*. Szczegółowe koszty rejestracji pojazdu zabytkowego po uzyskaniu odpowiednich wpisów i badań, przedstawia poniższa tabela.

Koszty rejestracji pojazdu zabytkowego w wydziale komunikacji

Nazwa

Opłata*

Tablice rejestracyjne

100 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

Pozwolenie czasowe

13,50 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Nalepka legalizacyjna

12,50 zł

Opłata ewidencyjna

2 zł

RAZEM

200,50 zł

*na podstawie danych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych dokumentów, dokonywana jest rejestracja czasowa na 30 dni. Otrzymujemy wtedy pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu wymieniamy na dowód rejestracyjny.

Podsumowując wszystkie wydatki związane z rejestracją pojazdu zabytkowego z kraju, powinniśmy zarezerwować na ten cel ponad 700 - 800 złotych. Zyskujemy bezterminową rejestrację i brak obowiązkowych przeglądów technicznych. Pamiętajmy, że aby takim autem wyjechać za granicę, konieczna jest zgoda konserwatora zabytków.

Nie tylko Mercedesy, Fiaty i Syrenki
Ilu pasjonatów zabytkowych samochodów, tyle upodobań. Ci, którzy chcą zarobić wybierają uznane auta, które łatwo jest sprzedać. Popularne są Mercedesy Pagoda, otwarte kabriolety z lat 60. a także sportowe Mercedesy z lat 50. ubiegłego wieku, W garażach kolekcjonerów znajduje się także wiele Cadillaców.  Popularność zyskują auta, które nie są zbyt cenne, ale ich wartość może bardzo wzrosnąć. Tak było z popularną Syreną, która zdrożała w przeciągu 2-3 lat. Obecnie Syrenę 103 w dobrym stanie można kupić za ponad 10 tys. zł. Podobnie jest z Polonezami. Za popularnego „Borewicza” z 1987 roku w idealnym stanie trzeba zapłacić nawet 25 tys. zł.

- Wynajmujemy nasze auta m.in. do filmów i reklam. Od około 30 lat nasze pojazdy biorą udział w produkcjach filmowych i właśnie z tego jesteśmy znani – mówi Mateusz Kiczyński z jednej z firm wynajmującej samochody zabytkowe na różne okazje. Pierwszym autem z kolekcji był Opel Blitz z 1941 roku. Obecnie w jej skład wchodzi m.in. jedyny w  Polsce Blitz z napędem 4x4, Renault Goelette, Opel Kadett C i ZIS-5. Rozmówca także przyznaje, że auta  zabytkowe są coraz bardziej popularne. Żaden z posiadanych samochodów nie jest jednak zarejestrowany jako zabytek, gdyż pojazdy często wypożyczane są za granicę, a to wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków. W przypadku częstych wyjazdów mogłoby być to uciążliwe i wiązało się z dodatkowymi formalnościami.

Na podstawie serwisów internetowych wybraliśmy najbardziej popularne aukcje w kategorii auta zabytkowe z podziałem na kraj pochodzenia.

 Popularne auta zabytkowe

Nazwa

Rocznik

Cena (zł)

Amerykańskie

Chevrolet Chevy G20

1987

20 000

Ford Mustang

1966

93 000

Dodge Monaco

1970

35 000

Angielskie

Panther Kallista

1985

65 000

Rolls Royce Slver Shadow

1969

40 500

Land Rover S III Lightweight

1982

29 500

Niemieckie

Mercedes-Benz W123

1983

35 000

Mercedes-Benz W114

1975

13 500

Volkswagen Karmann Ghia

1972

37 000

Polskie

Syrena 105

1980

11 111

Fiat 131p

1980

5 800

Fiat 132p

1980

16 900

Radzieckie

Moskwicz 401

1950

9 200

Moskwicz 412

1973

2 500

Zaporożec 968

1976

3 200

 

Jak widać cała procedura wyboru, a potem rejestracji auta zabytkowego początkowo może wydawać się skomplikowania i czasochłonna. Wszystko wynagrodzi nam fakt, że po jej pomyślnym przejściu, możemy usiąść za kierownicą naszego klasyka i udać się na przejażdżkę, na której na pewno nie unikniemy zazdrosnych spojrzeń innych osób.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • DavidLuka (gość)

    Czy pojazd wyrejestrowany (czyt. zlomowany) moze byc pozniej zarejestrowany jako zabytek spelniajacy podstawowe wymogi wiek czesci itp)

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości