Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Renta ubezpieczeniowa

Data publikacji: Autor: Andrzej Witczak

Porady specjalisty od ubezpieczeń komunikacyjnych.

Bardzo ważnym elementem naszego bytu "powypadkowego" jest zdolność do normalnego funkcjonowania i utrzymania finansowej stabilizacji. Wypadki komunikacyjne są bardzo różne w swoich skutkach.

Z jednych wychodzimy bez zadrapania z innych - z poważnymi uszkodzeniami narządów ciała często z dysfunkcją ruchową.

Jeśli poszkodowany w wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do wykonywania pracy, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość może on wystąpić na podstawie art. 444§2 k.c. z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy lub Zakładu Ubezpieczeń sprawcy szkody o przyznanie odpowiedniej renty. Przesłanką do otrzymania renty jest wystąpienie szkody zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia dochodów.

Do przyznania prawa do renty niezbędne jest ustalenie czy następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia są o charakterze trwałym. Nie oznacza to jednak, że uszkodzenia te muszą być nieodwracalne. W przypadkach, gdy możliwe jest ustalenie terminu ustania tych następstw wtedy renta powinna być przyznana na czas ograniczony. W przypadkach, gdy nie można stwierdzić czy następstwa wypadku ustaną i w jakim terminie, powinna zostać ustalona renta na czas nieokreślony a jej uchylenie lub zmiana wysokości może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, stosunków itp.

Ustalenie wysokości renty będzie uzależnione od dwóch podstawowych okoliczności.
1.poszkodowany otrzymuje rentę z ubezpieczenia społecznego
2.renta taka poszkodowanemu nie przysługuje

W pierwszym przypadku sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel będzie zobowiązany do świadczenia renty uzupełniającej , w drugim zaś - do renty wyrównawczej.

Przeznaczeniem renty określonej w art. 444§2 k.c. jest wynagrodzenie szkody przyszłej Warunkiem jest jednak, że zaistnienie szkody w przyszłości jest pewne i jest konsekwencją stanu obecnego - powypadkowego. Istotne znaczenie dla ustalenia wysokości renty ma zdefiniowanie zwiększonych potrzeb i wydatków na nie poniesionych, utraty zarobków oraz osiągnięcie korzyści majątkowych, które poszkodowany osiągnąłby w przyszłości, gdyby wypadkowi nie uległ. Ustalenia w każdym przypadku będą inne, indywidualnie rozpatrywane i uzależnione od zawodu poszkodowanego, jego kwalifikacji zawodowych, wieku, stopnia ograniczenia zdolności do pracy w związku z wykonywaniem zawodu itp.

Do pracy zarobkowej oprócz rodzaju wszystkich prac o charakterze powtarzalnym (umowa o pracę, umowa zlecenie) czy twórczości artystycznej, pracy w gospodarstwie rolnym zaliczamy także prowadzenie przez poszkodowanego współmałżonka gospodarstwa domowego oraz wychowania dzieci. Przyznanie w tym przypadku renty jest uzasadnione nawet wówczas, gdy te czynności lub usługi są wykonywane przez inne osoby.

Są indywidualne sytuacje, w których poszkodowany otrzyma pełną rentę w wysokości utraconych zarobków chociaż nie utracił całkowitej zdolności do pracy zarobkowej, ponieważ brana jest pod uwagę praktyczna możliwość, a nie możliwości teoretyczne, podjęcia przez poszkodowanego pracy zarobkowej.

Taka sytuacja zaistnienie u poszkodowanego znajdującego się w wieku przedemerytalnym, u którego nastąpiło częściowe utracenie zdolności do wykonywania pracy fizycznej przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wolnych miejsc pracy specjalnie chronionej.

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi i sugestie dotyczące poruszanej w artykułach tematyki proszę o kontakt telefoniczny z Risk Service Gid pod numer 0-71 337-18-16.

Do początku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości