Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Rozliczenie składek

Data publikacji: Autor: Mieczysław Teer

Przy sprzedaży samochodu warto pamiętać, że polisa OC „przechodzi” na nabywcę i jest ważna do końca okresu na jaki została zawar Rozstrzygnięcia zawarte w nowym pakiecie ustaw ubezpieczeniowych obowiązują wprawdzie już od kilku miesięcy, jednak wciąż wielu właścicieli samochodów nie zna wszystkich przepisów. Postaramy się je przybliżyć. Dziś o rozliczeniu składek za ubezpieczenie OC.

Rozstrzygnięcia zawarte w nowym pakiecie ustaw ubezpieczeniowych obowiązują wprawdzie już od 5 miesięcy, jednak wciąż wielu właścicieli samochodów nie zna wszystkich przepisów. Postaramy się je przybliżyć. Dziś o rozliczeniu składek za ubezpieczenie OC.

 Przy sprzeda¿y samochodu warto pamiêtaæ, ¿e polisa OC „przechodzi” na nabywcê i jest wa¿na do koñca okresu na jaki zosta³a zawarta przez poprzedniego w³a¶ciciela. Sprzedaj±cy auto powinien w ci±gu 30 dni powiadomiæ ubezpieczyciela o dokonanej transakcji.

W poprzednim stanie prawnym ochrona ubezpieczeniowa, jaka przysługiwała poprzedniemu właścicielowi auta, obejmowała nabywcę przez 30 dni od daty zakupu pojazdu – ale nie dłużej niż do przerejestrowania auta. Rozwiązanie to było wątpliwe, gdyż nowy właściciel samochodu często sugerował się tylko ważnością polisy, nie zdając sobie sprawy z tego, że po 30 dniach (albo od dnia przerejestrowania auta) już go ona nie chroni.

 

Obecnie przyjęto ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Polisa OC „przechodzi” na nabywcę i jest ważna do końca okresu na jaki została zawarta przez poprzedniego właściciela.

Pamiętajmy, że sprzedający ma obowiązek w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Jeżeli nabywca decyduje, że będzie korzystał z polisy poprzedniego właściciela, ubezpieczyciel ma prawo dokonać oceny nowego ryzyka ubezpieczeniowego (analizując takie czynniki jak np. wiek nowego właściciela, okres posiadania przez niego prawa jazdy, przysługujące mu dotąd zniżki etc) i przeprowadzić ponowną kalkulacji składki. Gdy ryzyko będzie większe niż w przypadku poprzedniego właściciela, ubezpieczyciel wystąpi do nabywcy o dokonanie odpowiedniej dopłaty. Jeżeli okaże się mniejsze, powinien zwrócić mu nadpłatę.

 

Jeżeli nabywca – z różnych względów – nie chce korzystać z polisy poprzedniego właściciela powinien wypowiedzieć tę umowę w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Niezależnie od tego czy zrobi to natychmiast po zakupie samochodu, czy po kilkunastu dniach, przez trzydzieści dni od zawarcia umowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową poprzedniego właściciela.

Jeżeli nabywca wypowie umowę, zakład ubezpieczeń powinien rozliczyć się z poprzednim właścicielem pojazdu i zwrócić mu niewykorzystaną część składki.

W umowie kupna-sprzedaży powinna więc znaleźć się deklaracja nabywcy, czy będzie korzystał z polisy OC poprzedniego właściciela czy też umowę wypowie. W zależności od tego, strony umowy mogą podnieść cenę transakcji o wartość zakupu polisy OC. 

 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości