Wszystko
o samochodach

Porady / Bezpieczeństwo

Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik

Data publikacji: Autor: Jerzy Stobiecki

Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik Rond na naszych drogach przybywa i coraz więcej kierowców pokonuje je co najmniej raz dziennie. Takie skrzyżowania zamiast usprawniać ruch, czasami powodują zamieszanie, bo przepisy dotyczące rond są nieprecyzyjne. Podpowiadamy, na co uważać.

W myśl przepisów prawa o ruchu drogowym rondo jest traktowane tak, jak wszystkie skrzyżowania, a jedyną różnicą jest jego kształt. Panuje błędne przekonanie, że rond dotyczą inne przepisy. W rzeczywistości wjazd i poruszanie się po rondzie regulują te same przepisy, które dotyczą innych skrzyżowań. Dlaczego więc ronda sprawiają tyle kłopotów?

Najłatwiej z jednym pasem

Najłatwiejsze, z punktu widzenia kierowcy, do pokonania są niewielkie ronda o jednym pasie ruchu. Najczęściej wybudowane zostały w celu poprawy bezpieczeństwa. Wjazd na rondo i jego pokonanie wymusza znaczne zmniejszenie prędkości jazdy, a dodatkowo jego konstrukcja zapewniają dobrą widoczność. O fakcie, że dojeżdżamy do ronda informuje znak „ruch okrężny” (znak C-12) i umieszczony nad nim znak „ustąp pierwszeństwa” (znak A-7). Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na rondzie. Kierowcy, którzy chcą wjechać na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po rondzie.

Więcej pasów ruchu - większe problemy

Kłopoty dla wielu kierowców zaczynają się na rondach o większej liczbie pasów ruchu. Podstawowym błędem jest zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu. Tymczasem zajęcie odpowiedniego pasa ruchu jest obowiązkiem kierowcy. Przed wieloma tego typu skrzyżowaniami ustawione są znaki informujące o dozwolonym kierunku jazdy z poszczególnych pasów, często uzupełnione znakami poziomymi na jezdni. W takiej sytuacji, gdy z prawego pasa dopuszczony jest skręt w prawo i jazda na wprost, skręt w lewo traktowany jest jako naruszenie przepisów.

Co jeśli kierowca przed wjazdem na rondo zajmie niewłaściwy pas? W czasie pokonywania ronda możemy zmieniać pas ruchu, jeśli zezwalają na to znaki poziome na jezdni (linia przerywana), przy zachowaniu obowiązujących zasad, czyli kierowca, który zmienia pas ruchu obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem.

W niektórych sytuacjach jazdę zgodną z przepisami ułatwiają linie wyznaczające pasy ruchu. Na przykład linia wyznaczająca wewnętrzny pas ruchu przechodząc z przerywanej w ciągłą, wyprowadza kierowcę z ronda w określony zjazd, podczas gdy kierowcy poruszający się skrajnym pasem prowadzeni są przez linie przerywane, krzyżujące się z pasem do zjazdu z ronda w sposób wyraźnie sugerujący konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom opuszczającym rondo.

Dużym ułatwieniem, zwłaszcza na rondach o dużych rozmiarach jest sygnalizacja świetlna. W takiej sytuacji kierowcy zobowiązani są do stosowania się do sygnalizacji, ale także do bacznego jej obserwowania, bowiem sygnalizatory ustawione przy wjeździe na rondo nie zawsze wskazują to samo, co sygnalizatory umieszczone przy zjeździe z ronda czy przecięciu z torami tramwajowymi.

Wjazd na rondo - czy włączać lewy kierunkowskaz?

Jeśli zamierzamy skręcić w prawo w pierwszy zjazd, swój zamiar powinniśmy zasygnalizować prawym kierunkowskazem przed wjazdem na rondo. Jeżeli przejeżdżamy prosto, wjeżdżając na rondo nie włączamy żadnego kierunkowskazu. W chwili mijania zjazdu, poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, włączamy prawy kierunkowskaz.

Gdy chcemy skręcić w lewo, przed wjechaniem na rondo powinniśmy włączyć lewy kierunkowskaz i w chwili mijania zjazdu poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, przełączyć go na prawy kierunkowskaz. Wielu kierowców nie używa lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, twierdząc, że skręt bezpośrednio w lewo nie jest możliwy, bowiem gdyby wykonali taki manewr wjechaliby pod prąd.

Tymczasem, używanie lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, określają przepisy definiujące rondo jako skrzyżowanie i konieczność sygnalizowania skrętu oraz zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniu (punkt 5 artykułu 22 ustawy prawo o ruchu drogowym. Powinniśmy sygnalizować lewym kierunkowskazem skręt w lewo lub zamiar objechania ronda, co pomoże innym uczestnikom ruchu zrozumieć nasze intencje. Jeżeli rondo ma wyspę centralną o dużej średnicy i pojazd porusza się na dłuższym odcinku po wyznaczonym pasie, można przerwać sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo.

Przypominamy - zawsze należy sygnalizować zjazd z ronda prawym kierunkowskazem.

Pułapki i błędy na rondach

Wielu, zwłaszcza niedoświadczonych kierowców, obawia się jazdy po rondzie, twierdząc, że każde z nich wygląda inaczej i często różnią się oznakowaniem, a ich pokonanie wymaga ogromnej koncentracji. Dlatego do tego typu skrzyżowań nie można podchodzić schematycznie.

Zawsze należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się zgodnie z nimi. Pewnego rodzaju pułapką są skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na takich skrzyżowaniach, oznakowanych wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda.

Jeśli spotkamy na rondzie nadmiernie ostrożnego kierowcę, nie trąbmy na niego i nie poganiajmy. Wykażmy się wyrozumiałością i kulturą.

Pomimo tego, że zdecydowana większość kierowców uważa, że potrafi poruszać się po rondzie, na tego typu skrzyżowaniach często dochodzi do kolizji i naruszeń przepisów. Najczęściej kierowcy nie stosują się do znaków nakazujących kierunek ruchu, przekraczają linie ciągłe, wyznaczające pasy ruchu i nieustępują pierwszeństwa przejazdu. Na rondach o dużych rozmiarach, których kształt umożliwia jazdę ze znacznymi prędkościami, dochodzi do kolizji na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzają się również osoby, które wjeżdżają na rondo pod prąd.

Jerzy Stobiecki

Co to jest rondo?

Rondo to skrzyżowanie z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół wyspy, na którym pojazdy zobowiązane są objeżdżać wyspę środkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Na typowych rondach promieniście dochodzące drogi łączą się skrzyżowaniami z okalającą wyspę drogą jednokierunkową, umożliwiającą jazdę okólną. Ronda swoją konstrukcją ograniczają prędkość jazdy oraz zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu, dzięki czemu podnoszą poziom bezpieczeństwa. W Polsce spotyka się ronda wybudowane niezgodnie ze sztuką organizacji ruchu drogowego, a przez to niespełniające tych podstawowych zadań.

Czasem mianem ronda określa się węzły drogowe oraz duże skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne natomiast jest nazywanie rondem skrzyżowań spełniających zasadnicze kryteria tego typu budowli, ale na których występuje inna niż okrężna organizacja ruchu drogowego.

Najwięcej rond w Polsce, bo aż 25, znajduje się w Rybniku. Największe rondo w Polsce, a także jedno z największych w Europie, to Rondo Konstytucji 3 maja w centrum Głogowa o powierzchni wyspy centralnej przekraczającej 5 hektarów.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, oznakowanym wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda (zasada prawej ręki), podobnie jak na skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Jeżeli jednak oprócz znaku informującego o ruchu okrężnym znajduje się znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” (znak A-7), wtedy pierwszeństwo posiada pojazd znajdujący się na rondzie.

Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik
 • Poprzednie zdjęcie
 • 1 / 1
 • Następne zdjęcie

Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Ryszard Roman Dobrowolski (gość)

  Szanowny Panie Jerzy Stobiecki. Jestem ciekaw skąd Pan czerpał wiedzę by pisać poradniki dla kierowców namawiające ich do łamania prawa. Pisze Pan bzdury nie mające żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Proszę podać art. ustawy Prawo o ruchu drogowym w którym jest mowa o RONDACH. Gdzie w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest zapis, że RONDO ma być traktowane w całości jak jedno opisane prawem skrzyżowanie? Wie Pan o tym, ze nie każde RONDO jest "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" tak jak nie każde "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" musi być RONDEM? A wie Pan co to jet kierunek jazdy i jego zmiana ? A wie Pan o tym, że każdy zjazd jest skrętem w prawo tylko na "skrzyżowaniach o ruchu okrężnym" a nie na RONDACH jako takich, gdyż są też takie gdzie zjazd jest jazdą na wprost bez zmiany kierunku jazdy? W Polsce obowiązuje Prawo o ruchu drogowym, a nie wymysły egzaminatorów WORD i KRA. A może to Pan egzaminuje w imieniu państwa kandydatów na kierowców i kompromituje WORD?

 • viko (gość)

  Sam fakt ze na rondzie mamy pierwszenstwo wskazuje ze nie jest to zwykle skrzyzowanie wiec kierunek jest zbedny

 • Wapniak (gość)

  Cytat: "Jeśli zamierzamy skręcić w prawo w pierwszy zjazd..." A co jeśli pierwszy zjazd jest dopiero za połową ronda? A co, jeśli w pierwszej połowie obwiedni jest kilka dróg dolotowych? Mam wówczas skręcić w "to pierwsze prawo czy to drugie? Podobne wątpliwości dotyczą "skrętu w lewo" lansowanego w powyższym artykule. Jeśli jest kilka dróg dolotowych, to "w które lewo" mam skręcić? A jak mam przejechać przez rondo na wprost, jeżeli są jedynie trzy drogi dolotowe rozmieszczone co 120 stopni? Nawet nawigacje satelitarne mówią "na rondzie zjedź trzecim (pierwszym, drugim) zjazdem". Dość "skręcania w lewo" na rondzie!!!

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości