Wszystko
o samochodach

Przepisy / Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów - Inne wykroczenia

Data publikacji:

Taryfikator mandatów - Inne wykroczenia

Taryfikator mandatów - Inne wykroczenia

Naruszenie Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń Naruszone przepisy ruchu drogowego Grzywna w zł Punkty karne
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego  art. 85 § 1  art. 45 ust. 1 pkt 8  400  -
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi  art. 100 pkt 2  art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3  300  -
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień  art. 96 § 1 pkt 2    300  -
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:        
1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia  art. 96 § 1 pkt 5  art. 66  50-200  -
2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu  art. 96 § 1 pkt 4  art. 71  50  -
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej  art. 91  art. 45 ust. 1 pkt 9 50-200  -
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli  art. 97  art. 45 ust. 1 pkt 10 100  -
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym  art. 100 pkt 4  art. 39 ust. 1 pkt 10 50  -
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości  art. 102  art. 30 200  -
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami  art. 101  art. 5 200  -
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  art. 97  art. 2 200 - 500  -

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • banio (gość)

    czy podczas stłuczki nie z mojej winy miałem letnie opony czy to cos wpływa na moje odszkodowanie

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości