Wszystko
o samochodach

Przepisy / Mandaty

Taryfikator mandatów. Za to kierowca dostanie najwyższe mandaty

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Łukasz Kaczanowski Co do zasady, maksymalna wysokość mandatu to 500 zł, ale w niektórych przypadkach może być to nawet 1000 zł (ma to miejsce wówczas, gdy jeden czyn jest zabroniony przez więcej niż jeden przepis).

Rodzaje mandatów karnych:

 • wydawany ukaranemu po zapłaceniu  grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi
 • mandat kredytowany za potwierdzeniem odbioru
 • mandat zaoczny nakładany w przypadku stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia. Warunek? Nie zachodzi wątpliwość kto popełnił wykroczenie
Grzywnę nałożoną w formie mandatu gotówkowego lub kredytowanego można uiścić także w formie bezgotówkowej.

Najsurowsza kara dla kierowcy?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Kierowcy grozi za to nawet 500 zł i 5 punktów karnych. Jeżeli zaparkuje na takim miejscu, a do tego posłuży się nieuprawnioną kartą parkingową, to otrzyma grzywnę 800 zł i 7 punktów karnych.

Najwyższe mandaty w polskim taryfikatorze

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 51 km/h - od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 zł
 • Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t" lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t"– 500 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
 • Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Odmowa przyjęcia mandatu. Sprawa w sądzie

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz przygotuje wniosek o ukaranie do sądu. Sąd rejonowy z danego okręgu (w którym zostaliśmy zatrzymani), dokładnie zbada i wyjaśni okoliczności zdarzenia. Możemy wygrać sprawę, ale jeśli zostaniemy uznani winnymi, sąd obciąży nas nie tylko karą pieniężną związaną z popełnionym wykroczeniem, ale i kosztami postępowania, często kilkukrotnie wyższymi od samego mandatu. Istotny jest także fakt, że kara za popełniony czyn może, ale nie musi równać się wysokości grzywny z mandatu wypisanego przez policję (lub inny organ kontrolujący). Sąd bada całą sprawę od początku. Jest to czynność rozłożona w czasie, liczmy się zatem z tym, że nawet kilkukrotnie będziemy musieli stawić się na rozprawach – w sądzie rejonowym dla miejsca zdarzenia, nie w naszym miejscu zamieszkania.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Rażące naruszenie przepisów? Można dostać zakaz prowadzenia pojazdów

Niewielu kierowców wie, że jeśli przepisy zostaną naruszone rażąco, sąd może nałożyć grzywnę, ale i wydać zakaz prowadzenia pojazdów. Art  86 Kodeksu wykroczeń stanowi, że: §1. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny".

Zobacz także: Tak prezentuje się Rolls-Royce Cullinan

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Komentarz usunięty.
 • Komentarz usunięty.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości