Wszystko
o samochodach

Aktualności / Informacje Artykuł sponsorowany

Telematyka w transporcie - korzyści biznesowe

Data publikacji: Autor: Materiał Informacyjny

telematyka w transporcie korzysci-biznesowe Z określeniem „telematyka”, powstałym z połączenia słów „telekomunikacja” oraz „informatyka”, można się dziś spotkać w odniesieniu do wielu różnych dziedzin i sektorów gospodarki – poczynając od finansów, poprzez budownictwo, medycynę, aż po szeroko rozumiany transport. Najogólniej rzecz ujmując w chwili obecnej jako telematyka rozumiane są różnego typu technologiczne rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne oraz automatycznego sterowania, które są dostosowane do potrzeb fizycznych systemów przez nie obsługiwanych, a także są zintegrowane z nimi w celu poprawy wydajności ich działania. Co szczególnie ważne, systemy telematyczne są w stanie komunikować się ze sobą oraz gromadzić i przetwarzać ogromne ilości danych, dostarczając je następnie bądź użytkownikom danego systemu, jak też administratorowi.

 

W tym kontekście warto zauważyć, że na gruncie polskiej gospodarki szczególnie efektywne są rozwiązania telematyczne w transporcie. Wynika to z faktu, iż co najmniej kilka procent polskiego PKB (według dostępnych danych nawet do 7%) jest generowane właśnie przez transport, którego niezwykle dynamiczny rozwój przypada w naszym kraju na ostatnie kilkanaście lat. W efekcie spora część przewozów międzynarodowych na terytorium Unii Europejskiej jest obsługiwana przez polskie ciężarówki. Właściwie dobrane i wdrożone systemy telematyczne w transporcie pozwalają nie tylko znacząco usprawnić codzienne funkcjonowanie firm transportowych czy spedycyjnych, ale przede wszystkim umożliwiają osiągnięcie wymiernych korzyści w wielu obszarach, co bezpośrednio i pośrednio przekłada się na zyski osiągane przez daną firmę.

Obecnie w coraz większej liczbie firm transportowych flotowcy nie potrafią sobie wyobrazić skutecznego zarządzania flotą bez rozwiązań telematycznych. Wynika to z prostego faktu: telematyka w transporcie to nie tylko możliwość zlokalizowania każdego z pojazdów, ale przede wszystkim dostęp do wielu danych w kontekście znacznie szerszym, niż pojedyncze auto. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzyści z wdrożenia odpowiednio dopasowanych rozwiązań telematycznych.

Obniżenie kosztów paliwa

To, ile paliwa konkretny pojazd realnie zużyje na pokonanie danej trasy, zależy od kilku czynników. Co istotne, na większość z nich może pozytywnie wpłynąć wdrożenie telematyki transportu. Najważniejsze parametry wpływające na poziom zużycia paliwa to przede wszystkim: spalanie podczas jazdy, liczba i długość postojów, a także wybór trasy przejazdu. Wdrożenie telematyki w transporcie drogowym pozwala uzyskać realne oszczędności w postaci redukcji zużycia paliwa nawet o 10% (a w niektórych przypadkach nawet więcej).

Nie jest żadną tajemnicą, że wielu kierowców niedostatecznie dba zarówno o stan techniczny samochodów, nadmiernie je eksploatując, jak i o ekonomię paliwową, przekraczając ograniczenia prędkości, jeżdżąc w mało płynny sposób oraz wykorzystując pojazdy służbowe do prywatnych podróży na koszt pracodawcy. W kontekście powyższego trzeba podkreślić, że spalanie paliwa w trakcie jazdy jest zależne nie tylko od parametrów technicznych danego pojazdu, ale również od stylu jazdy kierowcy. Im „cięższą nogę” ma dany pracownik, tym bardziej rośnie nie tylko spalanie, ale także zużycie podzespołów samochodu, co w konsekwencji przekłada się również na istotny wzrost kosztów eksploatacyjnych floty. Systemy telematyczne pozwalają wykrywać tego rodzaju sytuacje i efektywnie je eliminować.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych samochodów

Jak już wspomnieliśmy powyżej, koszty eksploatacyjne stanowią istotny element łącznych kosztów utrzymania floty. Rozwiązania telematyczne pozwalają skutecznie zmniejszyć zbyt intensywną eksploatację pojazdów przez kierowców, ponieważ na bieżąco monitorują wszystkie parametry istotne z punktu widzenia managera floty. Do tych informacji zaliczają się m.in. dane dotyczące wyboru trasy, po której porusza się w danym momencie konkretny pojazd, przyspieszanie ponad określony limit prędkości, liczba gwałtownych hamowań czy przekraczanie zdefiniowanych limitów obrotów silnika.

Do kosztów eksploatacyjnych zaliczyć można również koszty ubezpieczenia danego pojazdu, co ma znaczenie w przypadku, gdy dany samochód jest użytkowany bezwypadkowo. Naprawy i koszty przeglądów okresowych również można zredukować, wdrażając telematykę – kierowca, który wie, że wszystkie jego zachowania na drodze są rejestrowane, prowadzi ostrożniej i mniej brawurowo, tym samym zmniejszając zarówno ryzyko wypadku lub stłuczki, jak i stopień eksploatacji auta.

Ponadto zaawansowane systemy telematyczne są w stanie przesyłać informacje diagnostyczne dotyczące poszczególnych pojazdów, sygnalizując np., że dla danego samochodu zbliża się czas wykonania przeglądu. Dla managera floty oznacza to możliwość zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem wyłączenia konkretnego pojazdu lub pojazdów z dostępnej puli.

Optymalizacja czasu pracy i wyeliminowanie "pustych przebiegów"

Telematyka systemów transportowych pozwala skuteczniej zarządzać czasem pracy kierowców, co jest kluczowe dla optymalnego planowania tras przejazdów i terminów dostarczenia ładunku na miejsce docelowe. Funkcjonująca w czasie rzeczywistym telematyka to twarde, konkretne i niepodważalne dane, dzięki którym można precyzyjnie przewidzieć, w jakim czasie poszczególne pojazdy dotrą do celu. To z kolei skutkuje znaczącą redukcją opóźnień w dostawach.

Poważnym problemem dla większości firm transportowych są również tzw. puste przebiegi, czyli sytuacje, gdy dany pojazd porusza się zupełnie bez ładunku albo załadowany jedynie w niewielkim stopniu. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2016 liczba pustych przebiegów w przejazdach krajowych wynosiła około 33%. Dla przejazdów międzynarodowych wskaźnik ten jest niższy i plasuje się na poziomie około 15%.

Odsetek pustych przebiegów może zostać w łatwy sposób zredukowany dzięki wdrożeniu telematyki transportu i logistyki. Dostęp do podglądu całej floty w dowolnym momencie w połączeniu z informacjami o typie i stopniu załadowania poszczególnych pojazdów pozwala tak zaplanować trasy, by „pustych kilometrów” było możliwie najmniej. Pośrednio przekłada się to również na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji spalin do atmosfery.

Przyspieszenie dostaw dzięki inteligentnej nawigacji

Zastosowanie w transporcie inteligentnej nawigacji, która funkcjonuje w oparciu o aktualne i gromadzone w czasie rzeczywistym dane, można także w istotny sposób przyspieszyć dostawy. Niejednokrotnie wiedza o tym, że w danym punkcie trasy jest korek lub występują inne utrudnienia w ruchu dociera do kierowcy zbyt późno, by był on w stanie zmienić trasę na przejezdną. Dane o możliwych objazdach, dostarczane przez systemy telematyczne, pozwalają zarówno dostosowywać bieżące trasy przejazdu do sytuacji, jak również planować optymalne trasy przejazdu dla poszczególnych samochodów jeszcze zanim wyruszą one w drogę.

telematyka-w-transporcie-korzysci-biznesowe-3.jpg

Ograniczenie kosztów administracyjnych

Dzięki wdrożeniu telematyki w logistyce oraz administracji możliwe jest zmniejszenie ilości prac związanych m.in. z rozliczaniem czasu pracy poszczególnych kierowców (włącznie z rozliczaniem delegacji i diet) czy obsługą tachografów. Automatyzacja tego rodzaju procesów za pośrednictwem systemu telematycznego pozwala nie tylko znacząco skrócić czas, w jakim są one wykonywane, ale również oznacza, iż będą one przebiegać bezbłędnie i terminowo. Dla dużych firm transportowych może to oznaczać istotną redukcję wydatków na koszty administracyjne.

Analiza stylu jazdy kierowców

Jedną z najważniejszych zalet wdrożenia telematyki w firmie jest poprawa bezpieczeństwa kierowców, wynikająca z faktu nieustannego monitorowania przez system ich zachowań podczas jazdy. Ponieważ rejestrowany jest cały przebieg jazdy i sposób użytkowania pojazdu, kierowcy samochodów z telematyką jeżdżą ostrożniej, mniej agresywnie i bardziej ekonomicznie. W praktyce przekłada się to nie tylko na wzrost ogólnego bezpieczeństwa na drogach, ale także generuje wymierne zyski dla firmy z uwagi na zmniejszone zużycie paliwa i stosowanie zasad ecordivingu.

Dzięki temu, że systemy telematyczne umożliwiają gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących stylu jazdy każdego kierowcy, można także w łatwy sposób zweryfikować, czy i jak zmieniają się nawyki drogowe danej osoby. To daje również możliwość nagradzania najlepszych i najbardziej ekonomicznych kierowców oraz eliminowania tych, którzy przynoszą firmie duże straty poprzez stałe naruszanie czasu jazdy i pracy.

Kontrola nadużyć ze strony kierowców

Dla większości firm transportowych w Polsce ogromną bolączką są różnego rodzaju nadużycia ze strony zatrudnionych kierowców. Do najpowszechniejszych problemów należy nagminne wykorzystywanie służbowych pojazdów do celów prywatnych oraz kradzieże paliwa (upusty), które są tym dotkliwsze, im większa jest w danym przedsiębiorstwie flota pojazdów. Co ważne, problem ten dotyczy nie tylko ciężarówek, ale także innych typów pojazdów – np. maszyn budowlanych oraz samochodów osobowych i dostawczych.

Szacuje się, że w przypadku braku nadzoru w zakresie gospodarki paliwowej, przeciętny kierowca ciężarówki okrada firmę na kwotę około 2-3 tysięcy złotych miesięcznie – w postaci paliwa zatankowanego za firmowe pieniądze, a później odsprzedanego dalej. Temu procederowi można jednak zapobiec właśnie dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom telematycznym, które monitorują poziom paliwa w baku, częstotliwość i miejsca tankowań oraz to, czy i kiedy konkretnie bak był otwierany poza tankowaniem.
W przypadku wykorzystywania aut służbowych do prywatnych celów telematyka również idzie z pomocą poprzez stałe monitorowanie położenia pojazdu i weryfikowania, czy znajduje się on na wyznaczonej trasie, czy na objeździe (wynikającym np. z warunków na drodze), czy też w zupełnie innej lokalizacji.

Ponadto w bardziej zaawansowanych systemach możliwe jest wprowadzenie dwóch trybów poruszania się (jazda służbowa i jazda prywatna), dzięki czemu manager floty będzie dokładnie wiedział, jak intensywnie samochód przypisany do danej osoby jest wykorzystywany przez pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, a ile czasu służy wyłącznie do jego prywatnych celów.

telematyka-w-transporcie-korzysci-biznesowe-4.jpg

Łatwiejsze zarządzanie flotą samochodową

Jak widać, telematyka ułatwia oraz usprawnia zarządzanie flotą samochodową na wielu poziomach i w sposób wieloaspektowy. Aby jednak osiągnąć korzyści wspomniane powyżej, niezbędne jest wdrożenie systemu telematycznego, który nie tylko jest wyposażony we wszelkie niezbędne funkcjonalności, ale także jest intuicyjny i komfortowy w użytkowaniu. Do tego rodzaju systemów zalicza się propozycja polskiej agencji telematycznej Teagle, która na tle rozwiązań konkurencyjnych wyróżnia się przede wszystkim kompleksowym podejściem, dopasowaniem systemu do potrzeb i oczekiwań klienta oraz nieustanny rozwój poszczególnych modułów.

Co ważne, narzędzia telematyczne Teagle Systems są dostępne z poziomu smartfona w każdym miejscu na Ziemi bez jakichkolwiek ograniczeń funkcjonalności. Pozwala to natychmiast reagować na wszelkiego typu nieprawidłowości, generować oraz przeglądać raporty, zarządzać pracą oraz zamówieniami czy zaplanować przeglądy poszczególnych samochodów tak, by nie wpłynęły negatywnie na efektywność firmy. Z perspektywy przedsiębiorstw transportowych, w których dochodzi do częstych kradzieży paliwa oraz uszkodzeń lub zniszczeń systemów monitorujących nadużycia w tym zakresie, istotny jest też fakt, że rozwiązanie Teagle zostało opracowane tak, by w praktyce uniemożliwić tego rodzaju sytuacje.

Optymalizacja wykorzystania floty za pomocą systemu telematycznego Teagle to komfort, efektywność i pewność, że zastosowane rozwiązania są uszyte na miarę i niezawodne.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości