Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Trzeźwość na wezwanie

Data publikacji: Autor: (ECe)

Od 1 lipca zmiany w Kodeksie postępowania karnego dotyczą także kierowców

.

Prawo o ruchu drogowym "zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu".

Od 15 grudnia 2000 r. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, nie warto więc "po kielichu" siadać za kierownicę, gdyż konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach i niezwykle dotkliwe dla kierowcy. Policja nie stosuje taryfy ulgowej wobec pijanych użytkowników dróg, stosuje zaś wysokie mandaty.

Każdy kierowca, pieszy, woźnica czy rowerzysta musi się poddać badaniu stanu trzeźwości na wezwanie policjanta, który dokona pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli delikwent odmawia dmuchania albo nie jest w stanie tego zrobić (nie tylko z powodu upojenia alkoholowego, ale np. ze względów zdrowotnych), policja zabiera go na pogotowie, gdzie pobiera się krew lub mocz do analizy przez ekspertów sądowych. Na nic się zda odmowa lub opór, bowiem postępowanie w takich przypadkach reguluje także ustawa o policji oraz wewnętrzne przepisy stanowione przez Komendanta Głównego Policji.

Od 1 lipca reguluje to też zmieniony przepis Kodeksu postępowania karnego. Art. 74 par. 3 dopuszczający pobranie krwi od podejrzanego bez jego zgody oraz art. 308 umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych czynności procesowych, dzięki którym ustali się dowody pomocne przy formułowaniu ewentualnych zarzutów. Czyli - uwolnić od podejrzeń lub udowodnić winę.

Badanie stanu trzeźwości
Art. 126 Prawa o ruchu drogowym mówi, że badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli stan osoby badanej uniemożliwia dokonanie badania za pomocą tych urządzeń, wtedy zawartość alkoholu w organizmie ustala się na podstawie badania krwi lub moczu. Każdy rodzaj badania można przeprowadzić również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

Art. 128 mówi zaś, że w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem poddawany jest badaniu na zawartość w organizmie (we krwi) alkoholu lub środka działającego podobnie. Badaniu temu można poddać też inną osobę, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku, w którym są ofiary śmiertelne lub ranni. Niezależnie od tego sami zainteresowani mają prawo żądać badania krwi lub moczu, by ustalić zawartość alkoholu w organizmie.

To przestępstwo
Według art. 178 a Kodeksu karnego, kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym (np. motorówką) lub powietrznym (np. szybowcem) jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny do 5000 zł, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli w wypadku są ofiary śmiertelne, sprawcy grozi ograniczenie lub pozbawienie wolności od 9 miesięcy do 12 lat. Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów od 1 roku do 10 lat bądź na zawsze w zależności od okoliczności i skutków wypadku. Orzeka też o pieniężnej nawiązce dla poszkodowanych w wypadku.

W stanie wskazującym!
* stan po użyciu alkoholu to taki stan, kiedy zawartość alkoholu wynosi albo prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila bądź wskazuje na obecność od 0,1 do 0,5 mg alkoholu w jednym litrze wydychanego powietrza.
* stan nietrzeźwości to stan, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość bądź gdy w jednym litrze wydychanego powietrza zawartość alkoholu wynosi 0,25 mg lub przekracza tę wartość.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości