Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC. Jak skutecznie wypowiedzieć polisę OC?

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot.Pixabay.com Po zakupie samochodu używanego pojazdu, nowy nabywca może kontynuować ubezpieczenie OC wykupione przez poprzedniego właściciela, ale może także wypowiedzieć umowę i skorzystać z innej oferty. To tylko jedna z sytuacji kiedy można wypowiedzieć polisę OC. Jak zrobić to skutecznie?

Polisa OC. Czy jest obowiązkowa?

Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika wprost: posiadacz zarejestrowanego w Polsce pojazdu musi być ubezpieczony (wyjątkiem jest posiadacz pojazdu historycznego, który ma czas na zawarcie umowy ubezpieczenia do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu).

Polisa OC. Co można zrobić z polisą po zakupie auta?

Wariant 1. Korzystanie z polisy OC po poprzednim właścicielu

Nabywca auta może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny.

Poprzedni właściciel pojazdu po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie trzeba się obawiać, że dokona wypowiedzenia OC. Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma jednak prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka. Warto skontaktować się z przedstawicielem danego towarzystwa i uzyskać informację czy konieczna będzie rekalkulacja składki.

Wariant 2. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC po zakupie auta

Polisę OC poprzedniego właściciela możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Najczęstszym powodem kiedy nowy właściciel pojazdu decyduje się na taki krok jest zaproponowanie przez inne towarzystwo ubezpieczeniowe korzystniejszej oferty.

Zobacz także: Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży / kupnie pojazdu?

Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu obowiązywania

Jeśli okres, na który wykupiliśmy ubezpieczenie OC dobiega końca, a my zdecydowaliśmy się na zmianę ubezpieczyciela, musimy złożyć pisemne (choć oraz częściej możemy je wypowiedzieć także ustnie za pomocą infolinii ubezpieczyciela), wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobimy, dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC.

Coraz częściej także ze względów ekonomicznych bardziej opłaca nam się wypowiedzieć u dotychczasowego ubezpieczyciela umowę OC wraz z końcem okresu jej obowiązywania i zawrzeć z tym samym ubezpieczycielem nową umowę, niż przystawać na zaproponowane warunki przedłużenia ubezpieczenia. Jest to o tyle niezrozumiale, że towarzystwa powinny premiować swoich stałych klientów, zwłaszcza przy bezszkodowej jeździe. Tymczasem towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj przedstawiają lepsze warunki ubezpieczenia OC nowym klientom. No cóż, w branży ubezpieczeń nie powinno nas już nic zdziwić...

Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC 

Jeśli nie zdążyliśmy wypowiedzieć umowy OC przed ostatnim dniem umowy ubezpieczenia i ubezpieczyciel dokonał automatycznego przedłużenia polisy na kolejne 12 miesięcy, ciągle możemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wystarczy kupić ubezpieczenie OC w innym towarzystwie na ten sam okres, a następnie złożyć specjalne wypowiedzenie OC, stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Wypowiedzieć możemy tylko tę polisę OC, która została przedłużona automatycznie.

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Umowa OC rozwiązuje się wraz z wyrejestrowaniem samochodu. Dzieje się to np. podczas przekazania auta do stacji demontażu. O tym fakcie należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Od umowy zawartej w systemie direct, czyli przez telefon lub internet, można odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Poniesiemy koszty za ten okres, w którym rzeczywiście korzystaliśmy z ubezpieczenia.

Czy wypowiedzenie OC musi być pisemne i wysłane pocztą?

Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rezygnacja z polisy OC powinna mieć formę pisemną. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują rezygnację z ubezpieczenia składaną e-mailem lub faksem. Wtedy należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Wzór wypowiedzenia polisy OC

.................................…(nazwa zakładu ubezpieczeń)                                                                    dnia …. / …. / ………… r.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

imię i nazwisko ubezpieczonego ………………………………………….. adres ………………………………………….. numer rejestracyjny i marka pojazdu ………………………………………….. numer polisy...........................................

ZAZNACZ I UZUPEŁNIJ TYLKO JEDNO Z OŚWIADCZEŃ

฀ Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. (żeby moja polisa nie przedłużyła się na kolejny okres ubezpieczenia – podstawa prawna: art. 28 ustawy*)

฀ Oświadczam, że wypowiadam z dniem ………………………, umowę ubezpieczenia w firmie ………………………….. ponieważ zawarłem/-am na okres od dnia ……………. do dnia ………………. ubezpieczenie na mój pojazd w firmie …………………………… W przypadku gdy przysługuje mi zwrot składki, proszę o przekazanie jej na następujący nr rachunku ………………………………………………………………………………... (jeśli mam podwójne ubezpieczenie OC – podstawa prawna art. 28a ustawy*, dotyczy tylko umowy wznowionej z mocy ustawy)

฀ Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem ………………………….. (jeśli kupiłem/-am samochód z ubezpieczeniem – podstawa prawna: art. 31 ustawy*, umowę wypowiedzieć może jedynie nabywca pojazdu)

……………………………………..

podpis Klienta

* Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zobacz także: Kierunkowskazy. Jak poprawnie korzystać?

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • Komentarz usunięty.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości