Wszystko
o samochodach

Przepisy / Dokumenty

Umowa kupna sprzedaży motocykla 2021. Co powinna zawierać umowa?

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Harley-Davidson Zakup i rejestracja motocykla odbywa się na podobnych zasadach do tych obowiązujących przy samochodach osobowych. Także w tym przypadku niezbędna jest umowa.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Kodeks cywilny nie reguluje formy, w jakiej umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zostać zawarta. Wobec tego może być ona zawarta ustnie. Warto jednak zachować formę pisemną np. dla celów dowodowych.

Umowna kupna - sprzedaży motocykla 2021. Co powinna zawierać?

 • datę i miejsce zawarcia umowy
 • dane identyfikacyjne sprzedającego oraz kupującego, 
 • markę motocykla
 • rok produkcji, 
 • numer ramy,
 • numer silnika, 
 • numer rejestracyjny, 
 • aktualny przebieg, 
 • kolor, 
 • cenę sprzedaży motocykla
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu, 
 • informację o tym, kiedy motocykl zostanie przekazany kupującemu,
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • podpisy obu stron

Standardowo w każdej umowie kupna-sprzedaży znajduje się zapis, że kupujący zna stan techniczny motocykla i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Taki zapis jest korzystny dla sprzedającego, bo chroni go przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych. Nabywca może jednak skorzystać z przepisów o rękojmi. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedający umyślnie zataił przed nim wady pojazdu. Kupujący powinien wiedzieć czy jednoślad jest powypadkowy i najlepiej, aby adnotacja na ten temat także znalazła się w umowie pisemnej.

Konieczne jest również, dla bezpieczeństwa kupującego, zawarcie w umowie kupna-sprzedaży pojazdu oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Zobacz także: Prawo jazdy. Kategoria B i ciągnięcie przyczepy

Cała kwota określona w umowie kupna-sprzedaży motocykla używanego przeważnie jest przekazywana „z ręki do ręki” lub przelewem na konto bankowe sprzedającego. Bywają jednak sytuacje, że strony umawiają się na zaliczkę lub zadatek. Są to dwie formy, które niosą za sobą różne skutki dla stron umowy, w tym wypadku przedwstępnej.

Umowna kupna - sprzedaży motocykla 2021. Zaliczka a zadatek

Jeśli w umowie nie pojawia się słowo „zadatek”, to wpłacone pieniądze są zaliczką. I zadatek i zaliczka będą wliczone w cenę pojazdu, gdy dojdzie do ostatecznej transakcji. Lecz w pozostałych przypadkach wywołują zupełnie odmienne skutki prawne. Przy zaliczce zasada jest taka, że strona, która zrywa umowę, traci wpłaconą kwotę. Jeśli z zakupu zrezygnuje nabywca – sprzedający zatrzymuje sobie jego zaliczkę. Będzie musiał ją zwrócić w odwrotnej sytuacji, czyli gdy sam się rozmyśli. Natomiast przy rozwiązaniu umowy przedwstępnej za zgodą obu stron, zaliczka jest zwracana niedoszłemu nabywcy.

Wpłacone pieniądze są zadatkiem wtedy, gdy zostaną tak nazwane w umowie przedwstępnej i zostaną wręczone sprzedawcy przy zawieraniu tej umowy. Kwota zapłacona wcześniej lub później nie może być zadatkiem. Warto zdawać sobie z tego sprawę, bo w razie sporu przed sądem trudno będzie udowodnić, że wpisano zadatek, choć zgodnie z wolą obu stron była to zaliczka albo odwrotnie.

Kara za fałszerstwo umowy

Podpisując umowę, na której widnieje podpis nieprawdziwej osoby, kupujący bierze udział w łamaniu prawa poprzez podrabianie dokumentu i używanie takiego dokumentu jako autentycznego, jeżeli wie że widniejący na nim sprzedawca nie istnieje (czasami handlarze specjalnie się z tym nie kryją). Zgodnie z art. 270 § 1 KK takie działania zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, działania polegające na wypełnianiu blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo na używaniu takiego blankietu (art. 270 § 2 KK) zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz także: Toyota Camry w nowej odsłonie

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Greg (gość)

  Miałem na studiach tylko kilka wykładów z prawa ale wiem że nie ma czegoś takiego jak "umowa kupna - sprzedaży". Jest tylko "umowa sprzedaży" i tylko taka oraz obowiązki wynikające z jej zwarcia są opisane w Kodeksie Cywilnym.

 • decades (gość)

  autor textu nie ma bladego pojecia o cywilistyce. Pierdoly piszesz koles nt. zaliczki i zadatku. Wez KC w lapke i popraw te glupoty, ktore popelniles.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości