Wszystko
o samochodach

Porady / Warto wiedzieć

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - jak uniknąć pułapek. Pobierz wzór

Data publikacji: Autor: Paweł Puzio

Umowa kupna-sprzedaży to podstawowy dokument przy zakupie samochodu używanego Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży samochodu czyha na nas wiele pułapek. Co dalej z ubezpieczeniem OC, czy korzystniejszy jest zadatek czy zaliczka? Czy sprzedawca odpowiada za wady ukryte auta. Radzimy, co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu i jak dochodzić swoich praw.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - co musi zawierać

Zacznijmy od początku, czyli od pytania, co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży. Przede wszystkim umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w formie pisemnej, w co najmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

– Musi być w niej określenie przedmiotu sprzedaży, to jest: marki, modelu, numeru nadwozia, roku produkcji oraz ceny samochodu, motocykla czy innego pojazdu. W umowie musi się znaleźć data, dane każdej ze stron – imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, kto wydał te dokumenty – oraz podpisy stron – „kupującego i sprzedającego” – mówi Mieczysław Fedeńczuk, rzeczoznawca Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.

Standardowo w każdej umowie kupna-sprzedaży auta czy motocykla znajduje się zapis, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Taki zapis jest korzystny dla sprzedającego, bo chroni go przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych. Choć nie do końca, bo nabywca może skorzystać z przepisów o rękojmi. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedający umyślnie zataił przed nim wady samochodu.

Jednak jest to długa i trudna droga, rzadko stosowana w przypadku obrotu samochodami używanymi. Konieczne jest również, dla bezpieczeństwa kupującego, zawarcie w umowie kupna-sprzedaży pojazdu oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Więcej na ten temat: Samochód używany ma wady ukryte - walka z nieuczciwym sprzedawcą 

Jeśli nabywcą są dwie osoby lub więcej, to w urzędzie skarbowym, oprócz formularza PCC-3, należy złożyć formularz PCC-3A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni w umowie kupna-sprzedaży samochodu czy innego pojazdu.

Z umowy kupna-sprzedaży samochodu czy innego pojazdu możemy zrezygnować, gdy kupujemy auto od firmy. Wtedy wystarczy faktura VAT, ale dobrze, żeby znalazły się na niej zapisy o tym, że kupujący zna stan pojazdu, auto lub jednoślad jest wolne od wad prawnych, jest wolne od roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

Sprzedając samochód też trzeba udawać. Więcej na ten temat: Złomowanie i wyrejestrowanie samochodu - nie sprzedawaj na szrot

Umowa kupna-sprzedaży auta - Zadatek czy zaliczka

Cała kwota określona w umowie kupna-sprzedaży samochodu używanego przeważnie jest przekazywana „z ręki do ręki” lub przelewem na konto bankowe sprzedającego. Bywają jednak sytuacje, że strony umawiają się na zaliczkę lub zadatek. Są to dwie formy, które niosą za sobą różne skutki dla stron umowy, w tym wypadku przedwstępnej.

Zaliczka to część ostatecznej zapłaty za samochód. Gdy transakcja nie dojdzie do skutku, to kupujący ma prawo żądać zwrotu pieniędzy. Sprzedający musi zwrócić tylko kwotę zaliczki, bez żadnych kar. Według prawa, w przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku strony zwracają sobie wszystko co świadczyły. Brak jest wyjątków, które przewidywałyby sytuacje, w której strony mogą zatrzymać świadczenie drugiej strony.

Zobacz też: Wszystko o rejestracji samochodów - opłaty, podatki, dokumenty. Poradnik

Zadatek natomiast to forma dyscyplinująca obie strony do dotrzymania uzgodnionych warunków transakcji.

– W przypadku, gdy kupujący dał zadatek i zrezygnował z transakcji, to sprzedający może zatrzymać zadatek. Gdy natomiast sprzedający uchyla się od wydania samochodu w terminie określonym w umowie przedwstępnej, to kupujący może żądać dwukrotności kwoty zadatku. Gdy umowa przedwstępna zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, wówczas sprzedający zwraca kupującemu sam zadatek – tłumaczy Fedeńczuk.

Pamiętać należy, aby w umowie przedwstępnej zawsze zaznaczyć, czy kupujący wpłacił pieniądze w formie zadatku lub zaliczki.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu - co z ubezpieczeniem OC i AC?

W przypadku ubezpieczenia AC sprawa jest prosta. Umowa rozwiązuje się z chwilą zbycia pojazdu. W razie sprzedaży samochodu lub motocykla, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.

– Oznacza to, że sprzedając pojazd zbywca zobowiązany jest przekazać nabywcy swoją umowę ubezpieczenia. Nabywca pojazdu ma prawo korzystać z tej umowy do końca okresu, na jaki została zawarta. W ciągu 30 dni od nabycia auta nabywca ma obowiązek zawarcia z dotychczasowym towarzystwem ubezpieczeniowym aneksu do polisy zmieniającego dane właściciela oraz (jeśli zachodzi obowiązek) zmiany nr rejestracyjnego. W tej sytuacji jest również zobowiązany do uregulowania nieopłaconej części składki, za okres od dnia nabycia pojazdu do końca trwania umowy – tłumaczy Michał Laskowski z porównywarki ubezpieczeniowej rankomat.pl 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór w pliku PDF pobierz

Nabywca może też rozwiązać umowę polisy OC, zawartą przez poprzedniego właściciela pojazdu, ale musi zawrzeć nową umowę z innym lub tym samym ubezpieczycielem. Umowa ubezpieczenie OC zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu nie jest automatycznie przedłużana po upływie terminu jej obowiązywania, tak jak to dzieje się w przypadku polis pojazdów, których właściciel się nie zmienia

Paweł Puzio, współpraca (DKO)

Zobacz też: Kupujesz samochód używany? Zobacz jak rozpoznać auto po wypadku

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór:

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU

Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:
Sprzedającym (imię i nazwisko):.......................................................................................................................
Imiona rodziców: ..............................................................................................................................................
PESEL: ........................................................... NIP: .........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .................................................................................................................
wydany przez....................................................................................................................................................
a
Kupującym (imię i nazwisko):..............................................................................................................................
Imiona rodziców: ..............................................................................................................................................
PESEL: ........................................................... NIP: ...........................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................
wydany przez .....................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ .............................................................................. rok produkcji ..........................................
nr silnika ............................................................................................................................................................
nr nadwozia .......................................................................................................................................................
nr rejestracyjny ................................................................ przebieg (km)...........................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................................
Słownie: ...........................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................... ...............................................................
Sprzedający Kupujący 

Umowa kupna-sprzedaży to podstawowy dokument przy zakupie samochodu używanego
 • Poprzednie zdjęcie
 • 1 / 1
 • Następne zdjęcie

Umowa kupna-sprzedaży to podstawowy dokument przy zakupie samochodu używanego

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Komentarz usunięty.
 • Komentarz usunięty.
 • jaja (gość)

  Bzdury pisza. Po co np NIP jak osoba prywatna? Takie poradniki od niezetelnych osob tylko wprowadzaja ludzi w blad

 • ewa (gość)

  Ludzie drodzy. Żaden prawnik tego nie pisał, bo nie istnieje coś takiego jak umowa "kupna-sprzedaży"! Oczy mnie bolą jak to czytam. Otwierać KC i się uczyć

 • Marcin z Gdyni (gość)

  Nip nie jest wymagany od co najmniej 10 lat !!!

 • Marcin z Gdyni (gość)

  Numerów silnika nigdzie się nie wpisuje co najmniej od 15 lat !!!!!!!!

 • Marcin z Gdyni (gość)

  Zapis o wadach technicznych jakie by miał zataić sprzedający , i jednocześnie znajomości przez kupującego stanu technicznego nabywanego pojazdu wzajemnie się wykluczają !!!!!!

 • Marcin z Gdyni (gość)

  Motobzdury.pl powinno się to nazywać co wypisujecie !!!

 • Egue (gość) (gość)

  Cz umowa kupna-sprzedaży i podpisy na niej musi być wypisana jednym długopisem, piórem.

 • marta (gość)

  fajnie opisane, ja jednak wolę mieć wszystko pod ręką i podpisuję umowy przez apkę Spinker. Wszystkie umowy w archiwum są odstępne i wzory stworzone przez prawników

 • Henio (gość)

  Zamiast męczyć się ze sprzedażą auta całą papierologią myciem samochodu, naprawianiem wolę oddać je w ręce fachowców. Kompleksowa obsługa wszystko załatwione w jedno popołudnie. Bez zmartwień szarpań z kinkietem czysta przyjemność. Nawiasem mówiąc jeśli ktoś szuka zaufanej formy z Warszawy to polecam Rafi-Car konkretni i uczciwi ludzie.

 • munio (gość)

  henio ile lat już pracujesz w rafi car?

 • Komentarz usunięty.
 • W (gość)

  W Łodzi i okolicach Polecam firmę The King autoskup. Szybko i sprawnie. Płatność gotówką. Dojazd do klienta. Uczciwa firma. www.the-king.pl

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości