Wszystko
o samochodach

Przepisy / Prawo jazdy

Wielkie manewry

Data publikacji: Autor: pim

Fot. Trybuna Śląska Plac manewrowy to nie osobny egzamin, ale część jego praktycznej strony. Aby egzamin praktyczny został zaliczony trzeba zdać obie części.

Plac manewrowy to nie osobny egzamin, ale część jego praktycznej strony. Aby egzamin praktyczny został zaliczony trzeba zdać obie jego części.

 Fot. Trybuna ¦l±ska

Jeżeli zaliczymy plac, a oblejemy podczas jazdy w ruchu miejskim, to trzeba będzie jeszcze raz zdawać manewry na placu. Jeśli nie zaliczymy egzaminu lub nie przystąpimy do niego w ustalonym terminie, następny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po tygodniu.

 

Aby poprawić niezaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego stosowną opłatę za egzamin. Po trzykrotnym nie zdaniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Polega ono na wykupieniu (i odbyciu) w ośrodku szkoleniowym minimum 10 godzin zajęć teoretycznych w zakresie jednej kategorii prawa jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia testów i 5 godzin nauki jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia części praktycznej.

 

Podczas egzaminu na placu manewrowym wszyscy muszą przejść przez podstawy: jazdę po linii prostej przechodzącej w łuk do przodu i do tyłu. Potem są jeszcze dwa manewry, które są losowane na początku egzaminu przez jednego zdającego dla całej grupy. Wszyscy członkowie grupy przechodzą przez ten sam, wylosowany zestaw.

 

Egzamin może zostać przerwany przez egzaminatora, jeżeli osoba egzaminowana nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem, np. samochód „skacze”, gaśnie silnik itp., jeżeli dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu np. kierowca przejeżdża bez zatrzymania się znak STOP, ignoruje czerwone światło, łamie przepisy ruchu drogowego itp. W obu tych przypadkach przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny egzaminu.

 

Egzamin może być przerwany na wniosek osoby egzaminowanej, ale wówczas także jest to traktowane jak uzyskanie negatywnego wyniku, lub przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów, w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone zasady lub warunki przeprowadzania egzaminu. Wówczas uważa się, iż zdający nie przystąpiła do egzaminu. Ma więc ona „czyste konto”.

 

Zestawy manewrów

 

1: Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) + Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
2: Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) + Parkowanie równoległe (wjazd tyłem + wyjazd przodem)
3: Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem) + Zawracanie
4: Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem) + Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
5: Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) + Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
6: Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) + Zawracanie

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości