Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Za co odpowiadają parkingi?

Data publikacji: Autor: (ms)

Do obowiązków każdego, kto prowadzi parking strzeżony, należy takie sprawowanie nad nim pieczy, aby nikt nieupoważniony nie manipulował przy samochodzie, nie próbował go uszkodzić lub zabrać z parkingu.

Należy podkreślić iż wszelkie zastrzeżenia ograniczające (np. do określonej kwoty) lub wyłączające w takich przypadkach odpowiedzialność firmy prowadzącej parking są niedopuszczalne. Odpowiedzialność ma tu bowiem charakter nieograniczony.

Inaczej przedstawia się sprawa, gdy chodzi o rzeczy pozostawione w samochodzie. W chwili zawierania umowy należy powiadomić prowadzącego parking strzeżony o tym, co mamy zamiar pozostawić w samochodzie. Na pewno będą to rzeczy stanowiące wyposażenie samochodu, nie tylko trwale z nim związane, ale także będące na wyposażeniu, np. klucz do kół, lewarek, radio itp. To samo dotyczy rzeczy zwyczajowo przewożonych (torby, odzież) jak i przydatnych w podróży (mapy, sprzęt sportowy). W przypadku gdy chodzi o inne, szczególnie cenne przedmioty (np. aparat fotograficzny, pieniądze), powinniśmy zawiadomić o nich prowadzącego parking. Jeżeli zgodzi się na to, umowa przechowania dotyczyć będzie także tych rzeczy. Pamiętajmy jednak, że parking nie jest miejscem do przechowywania przedmiotów o szczególnie dużej wartości i ten kto parking prowadzi, może odmówić nad nimi opieki. Prowadzi to automatycznie do wyłączenia jego odpowiedzialności z tytułu umowy przechowania za powstałą w tym zakresie szkodę, a jeżeli zdecydujemy się w takiej sytuacji na ich pozostawienie - czynimy to na własne ryzyko.

Parkingi niestrzeżone
Inaczej wygląda sytuacja, gdy zdecydujemy się na pozostawienie samochodu na parkingu niestrzeżonym. Ewentualna jego kradzież lub uszkodzenie rodzi jedynie odpowiedzialność samego sprawcy, co ma miejsce zawsze, bez względu na to, gdzie parkujemy pojazd. Jeżeli parking niestrzeżony jest (co ma miejsce coraz częściej) odpłatny, to osoba go utrzymująca zobowiązana jest jedynie do utrzymania go w bezpiecznym stanie (np. do usunięcia dziur w jezdni, czy skucia lodu). Gdy posiadacz pojazdu dozna jakiejkolwiek szkody z powodu niedopełnienia powyższego obowiązku, prowadzący parking będzie ponosił za to odpowiedzialność.

Parkingi hotelowe
Na strzeżonym parkingu hotelowym, zgodnie z prawem pojazd traktowany będzie jak rzecz wniesiona do hotelu. Za uszkodzenie lub kradzież naszego pojazdu prowadzący parking odpowiada - niezależnie od tego, czy ponosi winę - na zasadzie ryzyka. Ta sama zasada dotyczy wszelkich rzeczy pozostawionych w samochodzie. Jeżeli natomiast korzystamy z takiego parkingu nie będąc gościem hotelowym lub gdy parking nie jest prowadzony przez hotel, lecz inną firmę - strony łączy, tak jak w przypadku zwykłego parkingu strzeżonego, umowa przechowania.

Różny zakres odpowiedzialności
mecenas Justyna Borkowska, Federacja Konsumentów
- Zostawiając auto na parkingu strzeżonym jesteśmy często przekonani, iż w pełni za jego bezpieczeństwo odpowiada właściciel parkingu. Nie wiemy, bądź zapominamy tymczasem, o regulaminie parkingu, który może wyłączać właściciela parkingu z odpowiedzialności za pozostawione w samochodzie wartościowe rzeczy. Chodzi w tym przypadku np. o pieniądze, karty kredytowe (nie sposób tego w praktyce sprawdzić), torebki, portfele. W przypadku włamania, trudno byłoby udowodnić co pozostawiono wewnątrz auta. Strzeżony parking odpowiada właściwie za ewentualną kradzież samochodu. Ale odszkodowanie płaci ubezpieczyciel. Jeśli jednak jego wysokość nie w pełni, zdaniem pokrzywdzonego, pokrywa wartość auta, może on reszty dochodzić od właściciela parkingu. Gdy na jego terenie auto zostanie uszkodzone, to odpowiada za to sprawca szkody, chyba że nie można ustalić jego tożsamości. W takim przypadku za szkodę odpowiada właściciel parkingu.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości