Wszystko
o samochodach

Wiadomości / Raporty

Zakup auta. Te nowe modele najczęściej kupowali Polacy w czerwcu 2021

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Toyota Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła w czerwcu 2021 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (maja 2021 roku). Skumulowana liczba rejestracji po sześciu miesiącach 2021 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2020 roku.

RYNEK SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5T

W szóstym miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To piąty z rzędu, liczony rok do roku, wzrost od września ubiegłego roku. Jego tempo znów nieco wzrosło po majowym spowolnieniu, gdyż baza do porównań jest stosunkowo niska, jak na wyniki osiągane zwykle w czerwcu. Warto zwrócić uwagę na trwające od kilku miesięcy ograniczenia w dostępności aut ze względu na problemy z półprzewodnikami. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbije się na dostawach w drugiej połowie roku. Realnym wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10% dla samochodów osobowych. 

Prognoza IBRM Samar na 2021 rok to: dla nowych samochodów osobowych - 480 tys. szt. (wzrost o 12,0% vs. 2020r., spadek o 13,6% vs. 2019r.), dla nowych samochodów dostawczych - 70 tys. szt. (wzrost o 17,4% vs. 2020r., +0,2% vs. 2019r.). 

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w czerwcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 51 138 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 24,96% (+10 214 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 6,56% (+3 146 szt.) więcej niż w maju 2021 roku. Dane skumulowane (282 137 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 38,00%  (+77 687 szt.).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotowało BMW – o 60,90%. 

Około 7,04% aut (3 600 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w czerwcu 2021 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do czerwca 2020 spadł o 21,71%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w czerwcu 2021 roku wchłonął nieco ponad 47,5 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w czerwcu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 43 726 samochodów osobowych, o 22,15% (+7 929 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 5,65% (+2 339 szt.) więcej niż w maju 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 243 139 samochodów osobowych, o 35,21% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+63 311 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła maj 2021 rok na 6. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 52 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (74 samochodów na 10 000 mieszkańców), Czechy (88 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (130 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w maju 2021 roku (ostatnie dostępne dane) 105 zarejestrowanych samochodów na  10 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w czerwcu 2021r. ok. 3 600 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 40,1 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,23%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy. 

W czerwcu 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 23,46%. Udział firm osiągnął poziom 76,54%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 33 466 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 73,90%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 3 600 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Czternaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 137,12%, spadek zanotowało Renault, o 10,18%. 

Tytuł lidera rynku uzyskała Toyota. W 2021 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 40 639 aut tej marki, o 57,76% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 16,71%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 28 626 szt., o 13,16% więcej niż w 2020 roku. Udział marki wyniósł 11,77%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 20 476 samochodów, o 39,81% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,42%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 15 787 szt., o 44,86% więcej niż w 2020 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,49%. Warto zauważyć, że w zestawieniu miesięcznym KIA znalazła się w czerwcu na trzecim miejscu, wyprzedzając Volkswagena. Na piątej pozycji w rankingu skumulowanych wyników znalazło się BMW. W 2021 r. zarejestrowano dotychczas 12 521 aut tej marki, o 60,90% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,15%. 

Najczęściej kupowanym dotychczas modelem osobowym w 2021 roku jest Toyota Corolla (12 338 szt.; +59,20% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (9 519 szt.; +50,78% r/r) oraz Skoda Octavia (8 609 szt. +20,22% r/r), następnie Dacia Duster (7 134 szt.;+49,94/r), a za nią Skoda Fabia (5 911 szt.; -5,14% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (4 451 szt.; +22,15%), na drugim miejscu – Dacia Duster (3 223 szt.; +43,69%), na trzecim – Toyota Corolla (2 878 szt.; +22,57%), na czwartym – Hyundai Tucson (2 216 szt.;+48,23%), a na piątym – Kia Sportage (2 193 szt.; +81,54%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (9 460 szt.; +75,12%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (7 515 szt.; +30,70%), na trzecim Toyota Yaris (5 068 szt.; +89,88%), czwartym – Skoda Fabia (4 444 szt.; +1,39%), piątym – Toyota RAV4 (3 966 szt.; +60,76%).

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w czerwcu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 7 412 samochodów dostawczych, o 44,57% (+2 285 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 12,22% (+807 szt.) więcej niż w maju 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 38 998 samochodów dostawczych, o 58,39% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zobacz także: Czy wiesz, że....? Przed II wojną światową były auta na... gaz drzewny 

15 pierwszych marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, w tym najbardziej Benimar, o 280,00%. 

Tytuł lidera rynku w 2021 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 7 284 auta tej marki, o 113,36% więcej niż w 2020 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 18,68%. 

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 5 115 szt., o 54,25% więcej niż w 2020r. Udział marki w rynku wyniósł 13,12%. 

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2021r. klienci tego producenta zarejestrowali 4 921 pojazdów dostawczych, o 54,55% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,62%.  

Na czwartej pozycji znalazło się IVECO, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 3 469 szt., o 80,49% więcej niż w 2020r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,90%. 

Na piątej pozycji uplasował się Mercedes. W 2021r. zarejestrowano 3 081 aut dostawczych tej marki, o 8,72% więcej niż w analogicznym okresie 2020r. Udział marki wyniósł 7,90%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2021 r. jest Renault Master (5 808 szt.; +105,81% r/r). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (3 469 szt.;+80,49%), na trzeciej Fiat Ducato (3 123 szt.; +25,27% r/r), a na czwartej Mercedes Sprinter (2 437 szt.; +3,22%). Pierwszą piątkę zamyka Peugeot Boxer (1 733 szt.;+31,69%).

Źródło: IBM SAMAR

Zobacz także: DS 9 - luksusowy sedan

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • boy (gość)

    a podobno taka bieda w kraju

  • tomek99 (gość)

    Cóż, też się przyłożyłem w tym rankingu zakupem corolli i się wcale nie dziwie, czemu jest tak często wybierana

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości