Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

Zatrzymanie a postój. Różnice, mandaty, konsekwencje

Data publikacji: Autor: Mariusz Michalak

Fot. Przemysław Świderski Czym różnią się zatrzymanie od postoju? To powinien wiedzieć każdy kierowca. Powinien również wiedzieć gdzie postój oraz zatrzymanie pojazdu jest zabronione.

Zatrzymanie a postój. Jaka jest różnica?

Zatrzymaniem określamy unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, i trwa nie dłużej niż 1 minutę. Jednocześnie jest to również każde unieruchomienie pojazdu wynikające tych warunków lub przepisów.

Z kolei postój to unieruchomienie pojazdu, które trwa dłużej niż 1 minutę i nie wynika przy tym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Zatrzymanie a postój. Znaki drogowe

 • Znak B-35 „zakaz postoju” to ukośna czerwona linia na niebieskim tle.
 • Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” to dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle.

Podstawową kwestią, przy wykonywaniu obu czynności, jest upewnienie się, że pojazd jest z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Zatrzymanie a postój. O tym trzeba pamiętać!

Jednocześnie, w przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni, przepisy wymagają ustawienia go jak najbliżej jej prawej krawędzi i równolegle do niej. Postów poza obszarem zabudowanym powinien odbywać się - oczywiście jeśli to możliwe - poza jezdnią.

Do obowiązków kierującego należy również upewnienie się, że w czasie postoju pojazd nie zostanie uruchomiony przez osobę niepowołaną.

Przepisy określają, że zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu jest dozwolone. W takiej sytuacji muszą zostać jednak zachowane pewne warunki:

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m; 
 • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 

Postój całego samochodu, czy motocykla na chodniku także jest dopuszczalny, jednak tylko przy zachowaniu powyższych warunków.

Zatrzymywanie pojazdu jest zabronione:

 • na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 • na pasie między jezdniami;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Postój jest zabroniony:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Zatrzymania lub postój na autostradzie i drodze ekspresowej

Osobną kwestię stanowi przypadek zatrzymania lub postoju na autostradzie i drodze ekspresowej. Oprócz wyznaczonych do tego specjalnych miejsc, na całej trasie obowiązuje zakaz zatrzymania i postoju. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych? W takim wypadku kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Pamiętajmy też, że zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

W jaki sposób sygnalizować postój pojazdu spowodowany uszkodzeniem lub wypadkiem? Na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązuje nas włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne. Dodatkowo należy zadbać o umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu.

Zatrzymania lub postój na pozostałych drogach:

 • poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30–50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
 • na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

Wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju:

Popełnione wykroczenie Liczba punktów karnych Wysokość mandatu
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 1 od 100 do 300 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 1 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu:
na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 1 300 zł
na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 1 od 100 do 300 zł
w tunelu, na moście lub na wiadukcie 1 200 zł
na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 1 100 zł
na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 1 100 zł
w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 1 100 zł
przy lewej krawędzi jezdni 1 100 zł
na pasie między jezdniami 1 100 zł
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 1 100 zł
w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 1 100 zł
na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 1 100 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 1 150 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 1 100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 1 100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 1 od 150 do 300 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 1 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 1 100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 1 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 1 100 zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 1 od 200 do 300 zł

Zobacz także: Nissan Qashqai trzeciej generacji

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

 • Komentarz usunięty.
 • Komentarz usunięty.

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości