Wszystko
o samochodach

Przepisy / Prawo jazdy

Znaj swoje prawa

Data publikacji: Autor: (pim)

Fot. Michał Tuliński Nie wszyscy kandydaci na kierowców znając przepisy dotyczące egzaminu na prawo jazdy. Warto się z nimi zapoznać aby uniknąć niemiłych niespodzianek.

Egzamin praktyczny jest podzielony na dwie części i obie trzeba zdać. Jeśli nie zaliczymy egzaminu lub nie przystąpimy do niego w ustalonym terminie, następny może odbyć się nie wcześniej niż po tygodniu. Po trzykrotnym niezdaniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym.

 

Podczas egzaminu na placu manewrowym wszyscy muszą przejść przez podstawy: jazdę po linii prostej przechodzącej w łuk do przodu i do tyłu. Potem są jeszcze dwa manewry losowane na początku egzaminu przez jednego zdającego dla całej grupy. Są one zgrupowane w sześć  zestawów. Wszyscy członkowie grupy przechodzą przez ten sam, wylosowany zestaw.Fot. Micha³ Tuliñski

 

Egzamin może zostać przerwany przez egzaminatora, jeżeli osoba egzaminowana nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem, np. samochód „skacze”, gaśnie silnik itp., jeżeli dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu np. kierowca przejeżdża bez zatrzymania się znak STOP, ignoruje czerwone światło, łamie przepisy ruchu drogowego itp. W obu tych przypadkach przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny egzaminu.

 

Egzamin może być przerwany na wniosek osoby egzaminowanej (ale wówczas także jest to traktowane jak uzyskanie negatywnego wyniku), lub przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów, w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone zasady lub warunki przeprowadzania egzaminu. Wówczas uważa się, iż zdający nie przystąpił do egzaminu. Ma więc „czyste konto”.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości