Wszystko
o samochodach

Przepisy / Warto wiedzieć

Znaki poziome. Co oznaczają i jak pomagają kierowcom?

Data publikacji: Autor: (mm) Dzień Dobry TVN/x-news

Fot. Dawid Łukasik - Ułatwiają orientację na drodze, mają taką samą wagę jak znaki pionowe - powiedział w "Dzień Dobry TVN" o znakach poziomych insp. Marek Konkolewski, policjant.

Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.

Zgodnie z kodeksem drogowym, znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

Redakcja poleca:

Jeździliśmy nowym Golfem. Zmienił się na lepsze?
Oto najmocniejszy Lanos w Polsce
O tym musi pamiętać każdy kierowca

- Znaki poziome ułatwiają orientację na drodze i mają taką samą wagę jak znaki pionowe - przypomina insp. Marek Konkolewski. Przypomina, że jeśli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

- Jeśli widzimy niejasne sytuację jeśli chodzi o oznakowanie poziome czy pionowe, należy skontaktować się z zarządcą drogi i żądać, aby sytuacja została naprawiona - przypomina Konkolewski.

Znaki drogowe poziome

Znak Nazwa Objaśnienia
   P-1

linia pojedyncza przerywana
w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu
Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
1) ruchu powolnego,
2) zanikającym albo
3) przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
   P-2

linia pojedyncza ciągła
oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią
   P-3

linia jednostronnie przekraczalna
oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po
wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem
   P-4

linia podwójna ciągła
rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią
   P-5

linia podwójna przerywana
znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4
   P-6

linia ostrzegawcza
w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego
   P-7a

linia krawędziowa przerywana
umieszczone przy krawędzi jezdni znaki: wyznaczają krawędź jezdni
   P-7b

linia krawędziowa ciągła
umieszczone przy krawędzi jezdni znaki: wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym
  P-8a

strzałka kierunkowa na wprost
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką
   P-8b

strzałka kierunkowa do skręcania
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką
   P-8c

strzałka kierunkowa do  zawracania
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką
Połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest
kierowany sygnalizatorem S-3.
   P-9

strzałka naprowadzająca
oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest
przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu
   P-10

przejście dla pieszych
oznacza miejsce przejścia dla pieszych
   P-11

przejazd dla rowerzystów
oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów
   P-12

linia bezwzględnego zatrzymania — stop
wskazuje miejsce zatrzymania pojazduw związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32
   P-13

linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7
   P-14

linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym
   P-15

trójkąt podporządkowania
potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20
   P-16

napis stop
potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20
   P-17

linia przystankowa
wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych  i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów
na przystanku obowiązuje na całej długości linii
   P-18

stanowisko postojowe
wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów
   P-19

linia wyznaczająca pas postojowy
wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową
   P-20

koperta
wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów
   P-21

powierzchnia wyłączona
oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione
   P-22

BUS
oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
   P-23

rower
oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych
Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust. 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
   P-24

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę
   P-25

próg zwalniający
oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów
Znaki od P-1 do P-9,  P-12 do P-23§  stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Ogłoszenia motoryzacyjne pochodzą z serwisu Gratka.pl

Zobacz także

Tagi:

Komentarze

  • kierowca (gość)

    A zawsze było mówione że to pionowe mają większą "władzę" nad poziomymi. Nie raz jest sytuacja gdzie mamy na tym samym odcinku drogi linię przerywaną (znak poziomy) i postawiony znak B-25 "Zakaz wyprzedzania" (pionowy). Więc zgodzę się że znaki poziome i pionowe mają taką samą wagę, czyli są równie ważne, ale bardzo często jedne do drugich mają się nijak i jedne zaprzeczają drugim.

  • jasio (gość)

    a ile wazy znak poziomy ?

  • Anna Grabowska (gość)

    Boże!!! co to jest za strona. Ja chcę testy l!!! Jak się nauczę na sprawdzian z techniki!? Daje 1 gwiazdkę, a może nawet 0!!!!!

Dodaj komentarz

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły
Advertisement

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości