Wszystko
o samochodach

Przepisy / Aktualności

Na obcych numerach

Data publikacji: Autor: (ms)

 Obywatel polski nie ma prawa użytkowania samochodu zarejestrowanego za granicą, jeżeli w samochodzie tym nie znajduje się osoba, która przekroczyła tym pojazdem granicę.

Czy wolno użytkować samochód zarejestrowany za granicą?


Wspomniane ograniczenie wynika z przepisów prawa celnego. Zgodnie z tymi przepisami przedmiotem czasowej odprawy celnej może być pojazd samochodowy przywożony przez osoby mieszkające za granicą lub przez obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (np. w związku z pracą, nauką, leczeniem - potwierdzeniem tego jest wiza pobytowa), gdy w tym czasie przybywają do Polski na pobyt czasowy.
Taka odprawa pojazdu ma formę ustną, a pojazd jest odprawiany dla określonej osoby i powinien być wywieziony z kraju w dniu jej wyjazdu.
Nie wywiezienie z kraju we właściwym czasie odprawionego czasowo pojazdu lub naruszenie innych warunków czy zastrzeżeń powoduje, że odprawa czasowa staje się ostateczną i powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych.

Korzystanie samodzielne z pojazdu zarejestrowanego za granicą przez osobę, która nie ma do tego prawa powoduje, że naruszone są warunki czasowej odprawy celnej i pojazd może być zajęty na poczet należności celnych. Policja jest upoważniona, aby w takiej sytuacji zatrzymać pojazd i przekazać do dyspozycji urzędu celnego.
Jeżeli osoba, której pojazd odprawiono, stawi się na wezwanie urzędu celnego, jest on zwracany bez wszczynania postępowania karno-skarbowego. Jeżeli jednak osoba ta nie stawi się, postępowanie takie jest wszczynane, a należności celne obciążają osobę, która pojazd użytkowała.
W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą nie są honorowane umowy użyczenia pojazdu, nawet te potwierdzone notarialnie. Jest to forma ochrony państwa przed ukrytym importem pojazdów bez uiszczenia opłat celnych.

Do poczatku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Tagi:

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości