Wszystko
o samochodach

Przepisy / Ubezpieczenia

Odszkodowanie w 30 dni

Data publikacji: Autor: Andrzej Witczak

Wiele pytań, kontrowersji i niezadowolenia klientów zakładów ubezpieczeniowych budzi fakt, że odszkodowania za szkody, szczególnie komunikacyjne, są wypłacane po kilku miesiącach od daty zgłoszenia szkody.

Powodem zwłoki jest oczekiwanie na zakończenie postępowań organów ścigania. W przypadku ubezpieczenia auto casco jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia jasno określono, że "odszkodowanie zostanie wypłacone po umorzeniu dochodzenia" i na ten warunek się zgodziliśmy podpisując taką umowę, musimy cierpliwie czekać aż zakończy się postępowanie i zadbać, żeby ubezpieczyciel jak najprędzej takie umorzenie otrzymał. Pamiętajmy jednak, że od dnia dostarczenia "umorzenia" nasze odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni.

Jaki termin jednak obowiązuje w przypadku szkody komunikacyjnej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W wypadku drogowym poszkodowany oprócz uszkodzenia pojazdu doznał również innych obrażeń ciała np.: złamania ręki, żeber, itp. i z mocy prawa sprawa zostaje skierowana do prokuratury. Mimo, że z okoliczności zdarzenia jasno wynika kto jest sprawcą wypadku - a zatem który zakład ponosi odpowiedzialność zza szkody - to ubezpieczalnie stosują praktyki nie zawsze zgodne z kodeksem cywilnym, czyli nie wypłacają odszkodowania do czasu zakończenia sprawy i otrzymania (dostarczenia) wyroku sądu.

Można stwierdzić, że tylko w dwóch przypadkach ubezpieczyciel może uzależnić wypłatę odszkodowania od wyroku karnego bądź umorzenia postępowania.
1/. w przypadku wcześniej wspomnianej szkody z AC lub
2/. w przypadku szkody OC, która jest tak zagmatwana, że bez ustawowych uprawnień organów ścigania nikt nie jest w stanie jej wyjaśnić.

W pozostałych przypadkach, terminem wiążącym zakłady ubezpieczeniowe do wypłaty bezspornej części odszkodowania jest termin 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

W razie nie dotrzymania terminu należą się nam odsetki karne za zwłokę tyle tylko, że żadna z firm nie jest zainteresowana na wypłacanie takich odsetek, bowiem są one wykazywane na odrębnym koncie, jako koszt finansowy.

Niestety często odzyskanie odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowania jest możliwe tylko na drodze sądowej... ale możliwe, natomiast za odstąpienie od dochodzenia tychże odsetek nam -klientom, poszkodowanym - nikt nie podziękuje.

Do początku artykułu

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i Twitterze!

Brak komentarzy - napisz pierwszy

Najnowsze motofakty

Wszystkie artykuły

Motofakty mazowieckie

Top 5 motofaktów

Testy i porównania

Premiery i nowości